2015-08-17 15:56

2015-08-17 15:56

Beslut om Rävåsskolan närmar sig

KARLSKOGA:

På tisdag nästa vecka behandlas frågan om Rävåsskolans framtid i kommunstyrelsen. Ansvarig tjänsteman följer utredarnas linje och väljer att inte förorda något av de två alternativ som utretts, nedläggning eller renovering.

Nu finns handlingarna inför mötet på kommunens hemsida, både själva utredningen och en sammanfattning från ledningskontoret. För ovanlighetens skull väljer den ansvariga tjänstemannen, samhällsplaneringschefen Bosse Björk, att inte ge ett beslutsförslag.

Björk hänvisar i stället till att utredarna valt att inte förorda något av de två alternativen och att kommunstyrelsen ledningskontor gör samma sak och lämnar frågan öppen för politikerna att ta ställning till.

– Det var ju lite uttalat redan från början att det skulle vara så i den här utredningen. Det händer att vi tjänstemän gör så här ibland och jag har varit med om det i alla fall en gång tidigare, säger Björk.

Enligt Bosse Björk finns det också politiker som efterfrågar fler alternativ att ta ställning till i stället för ett färdigt beslutsförslag.

Slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige 22 september.

Nu finns handlingarna inför mötet på kommunens hemsida, både själva utredningen och en sammanfattning från ledningskontoret. För ovanlighetens skull väljer den ansvariga tjänstemannen, samhällsplaneringschefen Bosse Björk, att inte ge ett beslutsförslag.

Björk hänvisar i stället till att utredarna valt att inte förorda något av de två alternativen och att kommunstyrelsen ledningskontor gör samma sak och lämnar frågan öppen för politikerna att ta ställning till.

– Det var ju lite uttalat redan från början att det skulle vara så i den här utredningen. Det händer att vi tjänstemän gör så här ibland och jag har varit med om det i alla fall en gång tidigare, säger Björk.

Enligt Bosse Björk finns det också politiker som efterfrågar fler alternativ att ta ställning till i stället för ett färdigt beslutsförslag.

Slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige 22 september.