2015-08-17 15:57

2015-08-17 15:57

Befolkningen ökade i Karlskoga

KARLSKOGA/DEGERFORS: Siffror klara för första halvåret

113 fler Karlskogabor men tre färre Degerforsbor visar befolkningsstatistik för första halvåret.

Karlskoga har nu 30 167 invånare och Degerfors har 9 528 invånare.

206 personer flyttade in till Degerfors under första halvåret och de flesta kom från andra platser i länet. Till Karlskoga flyttade 576 personer in och de flesta kom från andra delar av Sverige.

Från andra länder flyttade 23 personer till Degerfors och 157 till Karlskoga och i landet totalt räknar man med att invandringen fortsätter att öka. Den största invandringsgruppen nu kommer från Syrien.

Folkökning har skett i alla län, utom Norrbotten och för första gången sedan man började föra statistik över befolkningssiffrorna så är det fler män än kvinnor bland landets invånare.

Utflyttning var det också, från Degerfors flyttade 45 personer och 149 från Karlskoga.

Befolkningssiffrorna från SCB visar också att Örebro hade största befolkningsökningen i länet, följt av Lindesberg, Karlskoga och Hallsberg. Största minskningen stod Ljusnarsberg för.

I Värmlands län ökade befolkningen mest i Karlstad, följt av Hammarö och Sunne. Största minskningen skedde i Storfors.

Storfors utmärker sig också som den kommun i landet som i förhållande till befolkningsmängd minskat med störst andel, hela 1,63 procent vilket placerar kommunen på sjätte plats från botten. Nästa sämst i den ligan blev Sorsele med en minskning på 1,09 procent.

Den kommun som, i förhållande till befolkningsmängden, ökade mest var Sundbyberg.

Karlskoga har nu 30 167 invånare och Degerfors har 9 528 invånare.

206 personer flyttade in till Degerfors under första halvåret och de flesta kom från andra platser i länet. Till Karlskoga flyttade 576 personer in och de flesta kom från andra delar av Sverige.

Från andra länder flyttade 23 personer till Degerfors och 157 till Karlskoga och i landet totalt räknar man med att invandringen fortsätter att öka. Den största invandringsgruppen nu kommer från Syrien.

Folkökning har skett i alla län, utom Norrbotten och för första gången sedan man började föra statistik över befolkningssiffrorna så är det fler män än kvinnor bland landets invånare.

Utflyttning var det också, från Degerfors flyttade 45 personer och 149 från Karlskoga.

Befolkningssiffrorna från SCB visar också att Örebro hade största befolkningsökningen i länet, följt av Lindesberg, Karlskoga och Hallsberg. Största minskningen stod Ljusnarsberg för.

I Värmlands län ökade befolkningen mest i Karlstad, följt av Hammarö och Sunne. Största minskningen skedde i Storfors.

Storfors utmärker sig också som den kommun i landet som i förhållande till befolkningsmängd minskat med störst andel, hela 1,63 procent vilket placerar kommunen på sjätte plats från botten. Nästa sämst i den ligan blev Sorsele med en minskning på 1,09 procent.

Den kommun som, i förhållande till befolkningsmängden, ökade mest var Sundbyberg.