2015-08-15 06:00

2015-08-15 06:00

Nobbar alkohol

ÖREBRO LÄN: Alltfler unga i länet och landet säger nej till alkohol

Fler niondeklassare i Örebro län har avstått från alkohol det senaste året, jämfört med niorna i tre andra mellansvenska län.

Det är i Sörmlands, Uppsala, Västmanland och Örebro län som landstingen har undersökt niondeklassarnas levnadsvanor.

Resultaten visar bland annat att det i Örebro län finns flest tjejer och killar som tackat nej till starka drycker det senaste året. 61 procent av tjejerna, och 69 procent av killarna har inte druckit alkohol det senaste året.

- Det är naturligtvis mycket positivt att alltfler unga avstår från alkohol. Det är dock viktigt att samhällets aktörer fortsätter med arbetet för att minska alkoholbruket ytterligare, säger Jihad Menhem (V), regionråd och ordförande i folkhälsoberedningen.

Han menar att skolan har en nyckelroll för ungdomars hälsa: Hur man trivs i skolan påverkar hur man mår, och mår de unga bra får alkoholen en mindre betydelse i deras livsstil.

Resultaten finns att läsa i rapporten ”Liv & hälsa ung i Mellansverige”, som går att ladda hem på Region Örebro läns hemsida.

Det är i Sörmlands, Uppsala, Västmanland och Örebro län som landstingen har undersökt niondeklassarnas levnadsvanor.

Resultaten visar bland annat att det i Örebro län finns flest tjejer och killar som tackat nej till starka drycker det senaste året. 61 procent av tjejerna, och 69 procent av killarna har inte druckit alkohol det senaste året.

- Det är naturligtvis mycket positivt att alltfler unga avstår från alkohol. Det är dock viktigt att samhällets aktörer fortsätter med arbetet för att minska alkoholbruket ytterligare, säger Jihad Menhem (V), regionråd och ordförande i folkhälsoberedningen.

Han menar att skolan har en nyckelroll för ungdomars hälsa: Hur man trivs i skolan påverkar hur man mår, och mår de unga bra får alkoholen en mindre betydelse i deras livsstil.

Resultaten finns att läsa i rapporten ”Liv & hälsa ung i Mellansverige”, som går att ladda hem på Region Örebro läns hemsida.