2015-08-15 06:00

2015-08-15 06:00

Den digitala skolan

KARLSKOGA: Heldag med fokus på digitala lärverktyg

Snart är det dags för skolstart för Karlskogas elever. I torsdags var det dock lärarna som fick sätta sig i skolbänkarna. Under hela dagen hölls en mässa på Bregårdsskolan med fokus på IKT - informations- och kommunikationsteknik.

Dagen inleddes med föreläsning av Jesper Grönlund, samhällskunskaps- och musiklärare i Vänersborg samt utvecklingsledare inom IKT, formativ bedömning och systematisk skolutveckling. Han talade om hur tekniken kan lyfta undervisningen, hur den kan underlättas och utvecklas med enkla förändringar.

– Allt han sa var väldigt bra men för min del så var det om formativ bedömning mest intressant, säger Marlene Björk, lärare på Österledsskolan.

– Ja, det är viktigt att ge respons under vägen så att man från början vet om eleven gör rätt. Också att arbeta med självutvärdering, att eleverna kan byta arbeten och hjälpa varann, säger kollegan Anna Steiner.

Lärarna kunde sedan välja att delta i flera arbetspass om digitala lärverktyg av vilka merparten hölls av medarbetare inom grundskolan som delade med sig av sina kunskaper. Även några utomstående aktörer fanns med, till exempel LIN-education som lyfte fram de arbetssätt med Ipad-satsningar som fungerat i andra kommuner.

– Det görs en stor satsning på digitalt lärande och till hösten ska alla elever få Ipads. Därför har vi den här dagen för att komma i gång med hur man kan utveckla konceptet och ha nytta av det, säger kommunens IKT-samordnare Janne Karlsson.

Fredrik Olsson, lärare på Skrantaskolan, berättade om hur film kan användas i undervisningen. Han visade bland annat en film om ögats uppbyggnad och funktion som elever gjort.

– Man skapar ett intresse för lärandet och för tekniken. Till exempel en dansuppvisning på gymnastiken kan man filma och visa upp och med effekter och grafik blir det roligare.

Han betonade också vikten av att ha tillgång till fungerande, lättillgänglig och enkel teknik.

Många olika verktyg

Andra arbetspass handlade om inläsningstjänster, att elever ska kunna lyssna på det de ska lära sig i stället för att läsa, hur Itunes, QR-koder och bloggar kan användas i undervisningen och vilka verktyg som finns för de elever som är i behov av särskilt stöd.

Anneli Helin och Karin Lambertsson, båda lärare på Karlbergsskolan, visade på enkla sätt att fotografera, filma och redigera i Ipaden.

– Ett kemiexperiment, där något händer snabbt, kan man filma i slowmotion och sedan titta närmare på, säger Karin Lambertsson.

Anneli Helin hade med hjälp av en enkel app gjort en animerad film om kon, med fakta om djuret.

– Ofta kan barnen mycket mer och man ska inte vara rädd för att ta till sig tekniken. Man kan göra berättelser till svenskan eller med fakta om olika städer.

Båda tycker att det är ett bra sätt att göra lärandet med synligt, dels för eleverna dels för att det de gjort kan visas upp hemma också.

– Det är bra att det satsas på digitala lärverktyg i kommunen. Nu har vi bra uppkoppling och snabb support, säger Anneli Helin.

– Och när eleverna får egna Ipads kan man skräddarsy dem för det egna arbetet och med sådant man behöver, schema, multiplikationsappar och annat, säger Karin Lambertsson.

Dagen inleddes med föreläsning av Jesper Grönlund, samhällskunskaps- och musiklärare i Vänersborg samt utvecklingsledare inom IKT, formativ bedömning och systematisk skolutveckling. Han talade om hur tekniken kan lyfta undervisningen, hur den kan underlättas och utvecklas med enkla förändringar.

– Allt han sa var väldigt bra men för min del så var det om formativ bedömning mest intressant, säger Marlene Björk, lärare på Österledsskolan.

– Ja, det är viktigt att ge respons under vägen så att man från början vet om eleven gör rätt. Också att arbeta med självutvärdering, att eleverna kan byta arbeten och hjälpa varann, säger kollegan Anna Steiner.

Lärarna kunde sedan välja att delta i flera arbetspass om digitala lärverktyg av vilka merparten hölls av medarbetare inom grundskolan som delade med sig av sina kunskaper. Även några utomstående aktörer fanns med, till exempel LIN-education som lyfte fram de arbetssätt med Ipad-satsningar som fungerat i andra kommuner.

– Det görs en stor satsning på digitalt lärande och till hösten ska alla elever få Ipads. Därför har vi den här dagen för att komma i gång med hur man kan utveckla konceptet och ha nytta av det, säger kommunens IKT-samordnare Janne Karlsson.

Fredrik Olsson, lärare på Skrantaskolan, berättade om hur film kan användas i undervisningen. Han visade bland annat en film om ögats uppbyggnad och funktion som elever gjort.

– Man skapar ett intresse för lärandet och för tekniken. Till exempel en dansuppvisning på gymnastiken kan man filma och visa upp och med effekter och grafik blir det roligare.

Han betonade också vikten av att ha tillgång till fungerande, lättillgänglig och enkel teknik.

Många olika verktyg

Andra arbetspass handlade om inläsningstjänster, att elever ska kunna lyssna på det de ska lära sig i stället för att läsa, hur Itunes, QR-koder och bloggar kan användas i undervisningen och vilka verktyg som finns för de elever som är i behov av särskilt stöd.

Anneli Helin och Karin Lambertsson, båda lärare på Karlbergsskolan, visade på enkla sätt att fotografera, filma och redigera i Ipaden.

– Ett kemiexperiment, där något händer snabbt, kan man filma i slowmotion och sedan titta närmare på, säger Karin Lambertsson.

Anneli Helin hade med hjälp av en enkel app gjort en animerad film om kon, med fakta om djuret.

– Ofta kan barnen mycket mer och man ska inte vara rädd för att ta till sig tekniken. Man kan göra berättelser till svenskan eller med fakta om olika städer.

Båda tycker att det är ett bra sätt att göra lärandet med synligt, dels för eleverna dels för att det de gjort kan visas upp hemma också.

– Det är bra att det satsas på digitala lärverktyg i kommunen. Nu har vi bra uppkoppling och snabb support, säger Anneli Helin.

– Och när eleverna får egna Ipads kan man skräddarsy dem för det egna arbetet och med sådant man behöver, schema, multiplikationsappar och annat, säger Karin Lambertsson.