2015-08-14 06:00

2015-08-14 06:00

Uppgifterna i ansökan avgör

Vilket reglemente som gällde och vad som sagts i samband med beställningen av gravstenen tas inte i beaktande. Uppgifterna i ansökan som godkändes och utseendet på gravstenen som placerats stämmer inte överrens och det avgjorde Länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen i Dalarna beslutade att den rosa gravstenen på Östra kyrkogården måste tas bort senast den 31 oktober. Om gravstenen inte tas bort riskerar Annelie Sundlöf vite.

Som motivering till beslutet anförs att den ansökan som godkändes av kyrkogårdsutskottet avser en gravsten med en försänkt och målad text i blockstil. I ansökan står inte att stenen ska vara målad varför den befintliga stenen anses strida mot utskottets beslut.

I motiveringen står också att länsstyrelsen inte tar ställning till gravplatsers utformning generellt och inte heller om kyrkogårdsförvaltningens bestämmelser är tillräckligt tydligt formulerade.

Ändrade regler

Kyrkopolitikern Anders Ohlsson bekräftar att reglementet ändrats i september förra året. Kyrkogårdsutskottet ansåg att det behövde förtydligas, framför allt gällande de aktuella rundlarna.

– Jag antar att länsstyrelsen i sin bedömning gått efter rätt reglemente.

Reglementet är dock inte vad länsstyrelsen baserar sin bedömning på utan det avtal, det vill säga den godkända ansökan, mellan kyrkogårdsutskottet och gravrättsinnehavaren.

– Vi tittar inte på reglementet utan på ansökan och vad upplåtaren har beslutat och där ser vi att det inte stämmer överrens, säger Sarah Bauer, jurist på länsstyrelsens rättsenhet.

Länsstyrelsen tar inte heller i beaktande vilken information de berörda fått av varandra i samband med ansökan.

Visst missnöje

Kyrkogårdsutskottet kan i vissa fall meddela dispens från regementet om det föreligger synnerliga skäl.

Att Annelie Sundlöfs son gick bort under tragiska omständigheter håller Anders Ohlsson med om, men att detta skulle ge skäl till dispens är inte något han vill diskutera.

– Vi har tagit beslutet att gravstenen ska tas bort och jag vill inte svara på det enskilt. Vi kommer inte att göra något mer så länge ärendet pågår.

Personligen anser han att den rosa gravstenen inte passar in på platsen och påpekar att flera har yttrat sitt missnöje över att graven sticker ut.

Att andra gravar också frångår reglementet är känt och åtgärdas löpande.

– Det är alldeles för mycket grejer på sina ställen och vi brukar och har även tidigare plockat bort saker. Sen finns det också stenar som ser annorlunda ut men då var det ett annat reglemente när de placerades. Det är det reglementet när gravplatsen inrättas som gäller.

Länsstyrelsen i Dalarna beslutade att den rosa gravstenen på Östra kyrkogården måste tas bort senast den 31 oktober. Om gravstenen inte tas bort riskerar Annelie Sundlöf vite.

Som motivering till beslutet anförs att den ansökan som godkändes av kyrkogårdsutskottet avser en gravsten med en försänkt och målad text i blockstil. I ansökan står inte att stenen ska vara målad varför den befintliga stenen anses strida mot utskottets beslut.

I motiveringen står också att länsstyrelsen inte tar ställning till gravplatsers utformning generellt och inte heller om kyrkogårdsförvaltningens bestämmelser är tillräckligt tydligt formulerade.

Ändrade regler

Kyrkopolitikern Anders Ohlsson bekräftar att reglementet ändrats i september förra året. Kyrkogårdsutskottet ansåg att det behövde förtydligas, framför allt gällande de aktuella rundlarna.

– Jag antar att länsstyrelsen i sin bedömning gått efter rätt reglemente.

Reglementet är dock inte vad länsstyrelsen baserar sin bedömning på utan det avtal, det vill säga den godkända ansökan, mellan kyrkogårdsutskottet och gravrättsinnehavaren.

– Vi tittar inte på reglementet utan på ansökan och vad upplåtaren har beslutat och där ser vi att det inte stämmer överrens, säger Sarah Bauer, jurist på länsstyrelsens rättsenhet.

Länsstyrelsen tar inte heller i beaktande vilken information de berörda fått av varandra i samband med ansökan.

Visst missnöje

Kyrkogårdsutskottet kan i vissa fall meddela dispens från regementet om det föreligger synnerliga skäl.

Att Annelie Sundlöfs son gick bort under tragiska omständigheter håller Anders Ohlsson med om, men att detta skulle ge skäl till dispens är inte något han vill diskutera.

– Vi har tagit beslutet att gravstenen ska tas bort och jag vill inte svara på det enskilt. Vi kommer inte att göra något mer så länge ärendet pågår.

Personligen anser han att den rosa gravstenen inte passar in på platsen och påpekar att flera har yttrat sitt missnöje över att graven sticker ut.

Att andra gravar också frångår reglementet är känt och åtgärdas löpande.

– Det är alldeles för mycket grejer på sina ställen och vi brukar och har även tidigare plockat bort saker. Sen finns det också stenar som ser annorlunda ut men då var det ett annat reglemente när de placerades. Det är det reglementet när gravplatsen inrättas som gäller.