2015-08-14 20:47

2015-08-14 20:47

"Det är bland annat en ekonomisk fråga"

KARLSKOGA: Gruppen, Vi som värnar om Björkborns hjortar, lämnade i går över en protestlista till Eurenco.

I går överlämnades en protestlista med 635 namnunderskrifter till Eurenco. Det var en protestlista mot att företaget ska skjuta av hela flocken med Dovhjortar. Företaget själv säger att det är en ekonomisk och säkerhetsfråga.

Det var på 40-talet som dovhjortar släpptes in på Björkborns industriområde. För trivseln skull och för att hjortar symboliserade skydd.

Sankta Barbara har varit ett skyddshelgon på många områden där det finns krut och sprängämnen. Skyddshelgonet St Barbara är de döendes helgon.

Skyddshelgon

Eftersom hennes torn påminde om ett försvarstorn blev hon skyddshelgon för alla dem som handskas med kulor och krut och det är en av orsakerna till att hjortarna finns i hägnet.

Laila Hammarbäck är en av personen bakom protestlistorna och administratör för sidan ”Vi som värnar om Björkborns hjortar”. I går var hon, Mia Hammarbäck och Ingela Sipola hos Eurencos kontor utanför Björkborn och träffade där Anders Thyrman, underhållschef på Eurenco Bofors.

Namnlistor

De överlämnade namnlistorna med 635 namnunderskrifter.

– Jag hoppas att du läser igenom listorna, säger Laila Hammarbäck och lämnar över listorna.

Listorna har legat i flera affärer och loppmarknader och hängt på anslagstavlor.

– Det blev mindre med namn än vad jag räknat med. Sedan har en lista försvunnit, säger hon.

Vill ta bort hjortarna

Anders Thyrman, vill ta bort alla hjortar som finns inom industriområdet och det av två orsaker.

– Först vill jag säga att jag egentligen inte har några åsikter om namnunderskrifterna. Detta är ett privat hägn. Det är en ekonomisk fråga. Det kostar att ha dem inne på området. Sedan är det en säkerhetsfråga. Man kan inte hålla på att skjuta på ett område där det finns krut och sprängämnen.

Han berättar att de inte riktigt kommit i gång med jakten. Varje år skjuter man av runt 50 djur för att hålla stammen på en stabil nivå.

Skjutit av

– Vi har skjutit av det antalet hjortar vi alltid skjuter av. Vi tar gjort tester på köttet och sedan skickar vi dem till ett slakteri. Det här är ett privat hägn och beslutet är taget av företaget Eurenco och vi skjuter inga hjortar utanför hägnet, säger han.

Laila Hammarbäck, köper inte Anders Thyrmans uppgifter.

– Det jag har hört så har jägarna skjutit 80-90 hjortar och kört kropparna på stora vagnar upp till ett slakteri i Lindesberg.

Tror inte det hjälper

– Jag tror inte att det här hjälper, men jag hoppas att de tar sitt förnuft till fånga och låter hjortarna leva kvar. De har funnits där sedan 40-talet så jag kan inte förstå varför de ska bort nu. Men allt verkar handla om ekonomi nu för tiden, säger Laila Hammarbäck.

Det är inte bestämt när avskjutning ska vara klar. Just nu har hindarna sina kid så jakten har upphört. Men den kommer att påbörjas någon gång under hösten.

Det var på 40-talet som dovhjortar släpptes in på Björkborns industriområde. För trivseln skull och för att hjortar symboliserade skydd.

Sankta Barbara har varit ett skyddshelgon på många områden där det finns krut och sprängämnen. Skyddshelgonet St Barbara är de döendes helgon.

Skyddshelgon

Eftersom hennes torn påminde om ett försvarstorn blev hon skyddshelgon för alla dem som handskas med kulor och krut och det är en av orsakerna till att hjortarna finns i hägnet.

Laila Hammarbäck är en av personen bakom protestlistorna och administratör för sidan ”Vi som värnar om Björkborns hjortar”. I går var hon, Mia Hammarbäck och Ingela Sipola hos Eurencos kontor utanför Björkborn och träffade där Anders Thyrman, underhållschef på Eurenco Bofors.

Namnlistor

De överlämnade namnlistorna med 635 namnunderskrifter.

– Jag hoppas att du läser igenom listorna, säger Laila Hammarbäck och lämnar över listorna.

Listorna har legat i flera affärer och loppmarknader och hängt på anslagstavlor.

– Det blev mindre med namn än vad jag räknat med. Sedan har en lista försvunnit, säger hon.

Vill ta bort hjortarna

Anders Thyrman, vill ta bort alla hjortar som finns inom industriområdet och det av två orsaker.

– Först vill jag säga att jag egentligen inte har några åsikter om namnunderskrifterna. Detta är ett privat hägn. Det är en ekonomisk fråga. Det kostar att ha dem inne på området. Sedan är det en säkerhetsfråga. Man kan inte hålla på att skjuta på ett område där det finns krut och sprängämnen.

Han berättar att de inte riktigt kommit i gång med jakten. Varje år skjuter man av runt 50 djur för att hålla stammen på en stabil nivå.

Skjutit av

– Vi har skjutit av det antalet hjortar vi alltid skjuter av. Vi tar gjort tester på köttet och sedan skickar vi dem till ett slakteri. Det här är ett privat hägn och beslutet är taget av företaget Eurenco och vi skjuter inga hjortar utanför hägnet, säger han.

Laila Hammarbäck, köper inte Anders Thyrmans uppgifter.

– Det jag har hört så har jägarna skjutit 80-90 hjortar och kört kropparna på stora vagnar upp till ett slakteri i Lindesberg.

Tror inte det hjälper

– Jag tror inte att det här hjälper, men jag hoppas att de tar sitt förnuft till fånga och låter hjortarna leva kvar. De har funnits där sedan 40-talet så jag kan inte förstå varför de ska bort nu. Men allt verkar handla om ekonomi nu för tiden, säger Laila Hammarbäck.

Det är inte bestämt när avskjutning ska vara klar. Just nu har hindarna sina kid så jakten har upphört. Men den kommer att påbörjas någon gång under hösten.