2015-08-12 06:00

2015-08-14 11:39

Ställer krav på mer kapital

DEGERFORS: Går in med drygt 1,7 miljoner i kreditbolag

180 kronor per invånare, eller drygt 1,7 miljoner kronor är vad som återstår för Degerfors kommun att betala i medlemsinsats till Kommuninvest

För att nå den högsta nivån som är 900 kronor per invånare återstår det alltså 1,7 miljoner att betala för Degerfors del.

Vi har tidigare berättat om stadgeändringen, som antogs av föreningsstämman i april och som ledde till ökat insatsbelopp i det kommunägda kreditmarknadsbolaget.

Det kan ske genom en eller flera särskilda insatser för att bygga upp kapitalet, vilket kommunerna väljer själva.

Lagkrav

– EU kräver att bankerna ska ha mer kapital och kommunerna ska betala in olika summor för att komma upp i insatser på 900 kronor per invånare, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson V.

Det som en följd av finanskrisen som också påverkar detta kreditbolag.

En enig kommunstyrelse beslutade på första mötet för hösten att göra en så kallad särskild medlemsinsats med 1 720 000 kronor och det genom nyupplåning.

För att nå den högsta nivån som är 900 kronor per invånare återstår det alltså 1,7 miljoner att betala för Degerfors del.

Vi har tidigare berättat om stadgeändringen, som antogs av föreningsstämman i april och som ledde till ökat insatsbelopp i det kommunägda kreditmarknadsbolaget.

Det kan ske genom en eller flera särskilda insatser för att bygga upp kapitalet, vilket kommunerna väljer själva.

Lagkrav

– EU kräver att bankerna ska ha mer kapital och kommunerna ska betala in olika summor för att komma upp i insatser på 900 kronor per invånare, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson V.

Det som en följd av finanskrisen som också påverkar detta kreditbolag.

En enig kommunstyrelse beslutade på första mötet för hösten att göra en så kallad särskild medlemsinsats med 1 720 000 kronor och det genom nyupplåning.