2015-08-05 06:00

2015-08-05 06:00

Vill ge mer tid till lyckosamt projekt

DEGERFORS: "Man vinner väldigt mycket på att ge människor referenser och en vana på arbetsmarknaden"

Måndagen den tionde augusti träffas kommunstyrelsen i Degerfors kommun för ett sammanträde.
Ett ärende som då kommer att avhandlas är en förlängning av projektet Vägen Vidare.

Projektet Vägen Vidare startades 2013 som ett samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

Syftet är att ge personer arbetsträning och en tidsbegränsad anställning inom kommunens ordinarie verksamhet. Detta för att ge människor referenser och erfarenheter som kan vara behövliga på arbetsmarknaden.

Mindre kostnader

Projektet har finansierats med hjälp av kommunens sociala investeringsfond och nu vill socialnämnden att projektet ska fortgå fram till och med december 2016.

– Projektet kostade mindre pengar än vad vi hade väntat oss. De pengar som vi fick i början av projektet kommer att räcka till den förlängning som vi nu hoppas på, säger Björn Sjöberg, projektledare, socialförvaltningen.

Projektet som just nu involverar 19 personer i Degerfors, skulle egentligen ha avslutats den sista augusti. På måndag kommer kommunstyrelsen att ta ett beslut om det blir en förlängning eller inte.

Referenser och meriter

Björn Sjöberg menar att vinsterna med projektet är många.

– Man vinner väldigt mycket på att ge människor referenser och en vana på arbetsmarknaden i stället för att ge dem försörjningsstöd. Det är flera deltagare i projektet som har gått vidare ut på arbetsmarknaden, förklarar Sjöberg.

Enligt Sjöberg minskar kommunens kostnader för försörjningsstöd när personerna i projektet i stället ges lön och blir självförsörjande. Mer exakt vad projektet har lett till kommer man att utreda tillsammans med Örebro universitet, förutsatt att det blir en förlängning av projektet.

Avtalsenlig lön

Projektet innehåller två steg där personerna först ges arbetsträning i sex månader. Därefter följer en tidsbegränsad anställning i kommunens verksamhet mellan sex till tolv månader.

– Det handlar om jobb inom kommunen, till exempel inom städ, kök och dagis.

– Många sådana här projektet syftar främst till arbetsträning men här handlar det om arbeten med avtalsenlig lön. Många av de här personerna har en begränsad erfarenhet av arbetslivet och genom projektet kan de stärka sina meriter ganska mycket, tillägger Sjöberg.

Tidningen sökte ansvariga politiker för en kommentar under gårdagen utan resultat.

Projektet Vägen Vidare startades 2013 som ett samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

Syftet är att ge personer arbetsträning och en tidsbegränsad anställning inom kommunens ordinarie verksamhet. Detta för att ge människor referenser och erfarenheter som kan vara behövliga på arbetsmarknaden.

Mindre kostnader

Projektet har finansierats med hjälp av kommunens sociala investeringsfond och nu vill socialnämnden att projektet ska fortgå fram till och med december 2016.

– Projektet kostade mindre pengar än vad vi hade väntat oss. De pengar som vi fick i början av projektet kommer att räcka till den förlängning som vi nu hoppas på, säger Björn Sjöberg, projektledare, socialförvaltningen.

Projektet som just nu involverar 19 personer i Degerfors, skulle egentligen ha avslutats den sista augusti. På måndag kommer kommunstyrelsen att ta ett beslut om det blir en förlängning eller inte.

Referenser och meriter

Björn Sjöberg menar att vinsterna med projektet är många.

– Man vinner väldigt mycket på att ge människor referenser och en vana på arbetsmarknaden i stället för att ge dem försörjningsstöd. Det är flera deltagare i projektet som har gått vidare ut på arbetsmarknaden, förklarar Sjöberg.

Enligt Sjöberg minskar kommunens kostnader för försörjningsstöd när personerna i projektet i stället ges lön och blir självförsörjande. Mer exakt vad projektet har lett till kommer man att utreda tillsammans med Örebro universitet, förutsatt att det blir en förlängning av projektet.

Avtalsenlig lön

Projektet innehåller två steg där personerna först ges arbetsträning i sex månader. Därefter följer en tidsbegränsad anställning i kommunens verksamhet mellan sex till tolv månader.

– Det handlar om jobb inom kommunen, till exempel inom städ, kök och dagis.

– Många sådana här projektet syftar främst till arbetsträning men här handlar det om arbeten med avtalsenlig lön. Många av de här personerna har en begränsad erfarenhet av arbetslivet och genom projektet kan de stärka sina meriter ganska mycket, tillägger Sjöberg.

Tidningen sökte ansvariga politiker för en kommentar under gårdagen utan resultat.