2015-08-05 06:00

2015-08-05 06:00

Plan för nya bostäder

KARLSKOGA: "Vi har sett att Karlberg är ett populärt område att bo på"

Just nu rivs delar av det som tidigare var en högstadieskola på Karlberg.
Tidigare i juli presenterade Karlskoga kommun en ny detaljplan som visar hur området kan komma att förändras efter rivningen av skolbyggnaden.

Den nya planen involverar dels den mark som frigörs i och med rivningen av skolans västra delar men är också en uppdatering av äldre detaljplaner för bostadskvarteren norr om skolan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i detaljplanen att bostäder ska byggas på marken där Karlbergsskolans vänstra kortsida tidigare låg. Planen föreslår också en parkering intill den idrottshall som kommer att stå kvar, något som tidningen tidigare har rapporterat om.

– Det vi gör med detaljplanen är att vi medger att man kan bygga på marken och det kan bli frågan om nya bostäder. Antingen kan man bygga nya villor eller radhus men det beror på vad eventuella intressenter vill göra, säger Sanda Madjo, planarkitekt, samhällsbyggnadsförvaltningen.

Svårt att få bygglov

Sanda Madjo säger att den nya planen också ändrar de omkringliggande bostadskvarterens byggrätt och möjlighet till markförvärvning.

– Vi ser att det är många gamla detaljplaner som inte är uppdaterade på Karlberg. Det har gjort att många boende i området inte har fått bygglov. Den nya detaljplanen gör det möjligt att exempelvis bygga en inglasad altan eller ett garage på sin fastighet, säger Madjo.

Planen omfattar alla fastigheter som ligger söder om Odalvägen och Karlbergsvägen och samtidigt är belägna väster om Såningsvägen. Skolområdet utgör naturligtvis en sydlig gräns för det område som ingår i planen.

Hela Karlberg

Nu ligger planen ute på samråd, vilket innebär att alla boende i området får komma med synpunkter på förslaget fram till och med den 26 augusti.

Sanda Madjo förklarar att detta är ett första steg i en omarbetning av detaljplanerna för hela Karlberg. Tanken är att göra det lättare för invånarna att bygga på sina fastigheter, samtidigt som det möjliggör en förtätning av området.

– Vi har sett att Karlberg är ett populärt område att bo på och vi vill se över möjligheterna att bygga där. Vi kommer att se över hela området men detta är inte något som är klart ännu, berättar Madjo.

Den nya planen involverar dels den mark som frigörs i och med rivningen av skolans västra delar men är också en uppdatering av äldre detaljplaner för bostadskvarteren norr om skolan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i detaljplanen att bostäder ska byggas på marken där Karlbergsskolans vänstra kortsida tidigare låg. Planen föreslår också en parkering intill den idrottshall som kommer att stå kvar, något som tidningen tidigare har rapporterat om.

– Det vi gör med detaljplanen är att vi medger att man kan bygga på marken och det kan bli frågan om nya bostäder. Antingen kan man bygga nya villor eller radhus men det beror på vad eventuella intressenter vill göra, säger Sanda Madjo, planarkitekt, samhällsbyggnadsförvaltningen.

Svårt att få bygglov

Sanda Madjo säger att den nya planen också ändrar de omkringliggande bostadskvarterens byggrätt och möjlighet till markförvärvning.

– Vi ser att det är många gamla detaljplaner som inte är uppdaterade på Karlberg. Det har gjort att många boende i området inte har fått bygglov. Den nya detaljplanen gör det möjligt att exempelvis bygga en inglasad altan eller ett garage på sin fastighet, säger Madjo.

Planen omfattar alla fastigheter som ligger söder om Odalvägen och Karlbergsvägen och samtidigt är belägna väster om Såningsvägen. Skolområdet utgör naturligtvis en sydlig gräns för det område som ingår i planen.

Hela Karlberg

Nu ligger planen ute på samråd, vilket innebär att alla boende i området får komma med synpunkter på förslaget fram till och med den 26 augusti.

Sanda Madjo förklarar att detta är ett första steg i en omarbetning av detaljplanerna för hela Karlberg. Tanken är att göra det lättare för invånarna att bygga på sina fastigheter, samtidigt som det möjliggör en förtätning av området.

– Vi har sett att Karlberg är ett populärt område att bo på och vi vill se över möjligheterna att bygga där. Vi kommer att se över hela området men detta är inte något som är klart ännu, berättar Madjo.