2015-08-05 06:00

2015-08-05 06:00

Många nya företag i juli månad

ÖREBRO LÄN: Har ökat med nära 13 procent sedan årsskiftet

Årets juli slog rekord i nyföretagande i Sverige. Något som även märktes i Örebro län. Det visar statistik från Bolagsverket.

Det startas företag som aldrig förr. Enligt statistik som Visma har sammanställt från Bolagsverket visade årets juli de högsta siffrorna en julimånad gjort sedan mätningarna började år 1994. Nyföretagandet ökade i 17 av 21 län. Totalt registrerades 3 715 nya företag under den gångna månaden. Detta kan jämföras med 3 216 företag för ett år sedan.

Ökade i länet

Juli är generellt den månad som har lägst aktivitet eftersom många är lediga.

I Örebro län ökade nyföretagandet marginellt jämfört med juli månad förra året. Från 77 registreringar år 2014, till 78 stycken i år. Tittar man i stället på länsstatistiken från årsskiftet fram till nu blir utvecklingen tydligare.

Nyföretagandet har ökat med nära 13 procent jämfört med samma period i fjol.

Nyföretagandet i Värmlands län minskade en aning i år jämfört med juli 2014. Tittar man däremot på siffrorna sedan årsskiftet följer Värmlands län landets positiva trend. Nyregistrerade företag i länet har ökat med cirka 9 procent jämfört med samma period föregående år.

Vanliga företagsformer

I statistiken för nyföretagande räknas de fyra vanligaste företagsformerna. Dessa är aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Till detta ska tilläggas att många enskilda näringsidkare enbart är registrerade hos Skatteverket och således inte finns med i statistiken från Bolagsverket.

Det startas företag som aldrig förr. Enligt statistik som Visma har sammanställt från Bolagsverket visade årets juli de högsta siffrorna en julimånad gjort sedan mätningarna började år 1994. Nyföretagandet ökade i 17 av 21 län. Totalt registrerades 3 715 nya företag under den gångna månaden. Detta kan jämföras med 3 216 företag för ett år sedan.

Ökade i länet

Juli är generellt den månad som har lägst aktivitet eftersom många är lediga.

I Örebro län ökade nyföretagandet marginellt jämfört med juli månad förra året. Från 77 registreringar år 2014, till 78 stycken i år. Tittar man i stället på länsstatistiken från årsskiftet fram till nu blir utvecklingen tydligare.

Nyföretagandet har ökat med nära 13 procent jämfört med samma period i fjol.

Nyföretagandet i Värmlands län minskade en aning i år jämfört med juli 2014. Tittar man däremot på siffrorna sedan årsskiftet följer Värmlands län landets positiva trend. Nyregistrerade företag i länet har ökat med cirka 9 procent jämfört med samma period föregående år.

Vanliga företagsformer

I statistiken för nyföretagande räknas de fyra vanligaste företagsformerna. Dessa är aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Till detta ska tilläggas att många enskilda näringsidkare enbart är registrerade hos Skatteverket och således inte finns med i statistiken från Bolagsverket.