2015-08-04 06:00

2015-08-04 06:00

Musik, sittgympa, bingo och föreläsningar för äldre

KARLSKOGA: Höstens träffpunkter

Snart drar höstens program för kommunens äldre invånare i gång och där bjuds det på något för alla smaker.

I Karlskoga finns fyra så kallade Träffpunkter för äldre, nämligen Nickkällan, Solbringen, Bergmästaren och Söderkyrkan. Under våren har det bjudits på en rad aktiviteter och inom kort drar höstens program i gång.

Nästan varje dag anordnas någon aktivitet på respektive Träffpunkt. Bland annat är det sittgympa, bingo, vävning och musik. Dessutom bjuds det till språkcafé, korsordscafé och gubbträff.

En nyhet i programmet är en föreläsningsserie med fokus på välmående i både kropp och själ. Erik Hellmén föreläser om Mat för en god hälsa på Nickkällan den 9 september och på Solbringen den 21 oktober.

Den 26 augusti på Söderkyrkan och den 25 november på Nickkällan kommer Anette Bäck-Davidsson att berätta om Social gemenskap och meningsfullhet. Birgitta Wallbom besöker Solbringen den 23 september och Bergmästaren den 3 november för att tala om Fysisk aktivitet.

Dessutom anordnas dialogmöten där besökare kan diskutera utbudet av aktiviteter med de ansvariga, på Bergmästaren den 22 september, den 24 september på Söderkyrkan, den 29 september på Solbringen och den 1 oktober på Nickkällan.

Aktiviteterna som anordnas på respektive Träffpunkt är öppna för alla äldre, inte bara för boende i närheten.

För äldre som är finskspråkiga anordnas fyra träffar på Nickkällan. Den 8 september bjuder pensionärsföreningen Stjärnan på sång, läsning och bingo. Den 6 oktober är det Sverigefinska synskadades lokalavdelning som håller i träffen och den 4 november är det Finska föreningen. Den 8 december bjuder Svenska kyrkans på julsånger.

Hela programmet finns på Karlskoga kommuns hemsida.

I Karlskoga finns fyra så kallade Träffpunkter för äldre, nämligen Nickkällan, Solbringen, Bergmästaren och Söderkyrkan. Under våren har det bjudits på en rad aktiviteter och inom kort drar höstens program i gång.

Nästan varje dag anordnas någon aktivitet på respektive Träffpunkt. Bland annat är det sittgympa, bingo, vävning och musik. Dessutom bjuds det till språkcafé, korsordscafé och gubbträff.

En nyhet i programmet är en föreläsningsserie med fokus på välmående i både kropp och själ. Erik Hellmén föreläser om Mat för en god hälsa på Nickkällan den 9 september och på Solbringen den 21 oktober.

Den 26 augusti på Söderkyrkan och den 25 november på Nickkällan kommer Anette Bäck-Davidsson att berätta om Social gemenskap och meningsfullhet. Birgitta Wallbom besöker Solbringen den 23 september och Bergmästaren den 3 november för att tala om Fysisk aktivitet.

Dessutom anordnas dialogmöten där besökare kan diskutera utbudet av aktiviteter med de ansvariga, på Bergmästaren den 22 september, den 24 september på Söderkyrkan, den 29 september på Solbringen och den 1 oktober på Nickkällan.

Aktiviteterna som anordnas på respektive Träffpunkt är öppna för alla äldre, inte bara för boende i närheten.

För äldre som är finskspråkiga anordnas fyra träffar på Nickkällan. Den 8 september bjuder pensionärsföreningen Stjärnan på sång, läsning och bingo. Den 6 oktober är det Sverigefinska synskadades lokalavdelning som håller i träffen och den 4 november är det Finska föreningen. Den 8 december bjuder Svenska kyrkans på julsånger.

Hela programmet finns på Karlskoga kommuns hemsida.