2015-08-04 06:00

2015-08-04 06:00

Har dumpat 1 066 ton farligt avfall

KARLSKOGA: Snart klart om vem och hur Långsjön ska saneras från miljöfarliga ämnen på Bofors skjutfält.

Under flera år dumpades avfall i Långsjön på Bofors skjutfält. Inget företag har gjort någon sanering av området och nu finns det risk att ämnen som kvicksilver och bly börjar sprida sig.

Långsjön ligger inom Bofors skjutfält. Där har det dumpats totalt cirka 1 066 ton avfall. Dumpningarna i Långsjön startade 1954. Från början var det ett accepterat sätt enligt dåtidens miljölagar att hantera avfall där risk för explosion förelåg. I början av 2000-talet gjordes mätningar i sjön och de visade mycket höga halter av kvicksilver, arsenik, nickel, bly och koppar.

Sprider sig

Det värsta scenariot är att gifterna kan sprida sig vidare till Älgsimmen och vidare ut i sjön Möckeln genom Imälven. Det bästa scenariot är att naturen själv kapslar in avfallet och att de miljöfarliga ämnena stannar där det ligger.

Det finns en tjärn på skjutfältet som självantände på 1980-talet på grund av avfallet som dumpats i tjärnen. Huruvida samma risk finns för Långsjön får Akzo Nobels utredning visa.

– En sanering är både farlig och kostsam. Farlig för naturen och för personalen som ska sanera och en sådan sanering skulle bli kostsam, säger Martin Rehn, miljöhandläggare på länsstyrelsen.

Tre företag

Enligt gamla register är det tre olika bolag, Akzo Nobel International AB, Kartongen Kemi och förvaltning AB, Saab Bofors AB och Svenska försvaret som dumpat avfall i sjön.

Länsstyrelsen har bedömt att Akzo Nobel som i dag har Bofors AB:s gamla organisationsnummer, är den som har störst ansvar.

Företaget har gått med på att genomföra kompletterande undersökningar och, om det finns en risk för miljön, utreda lämpliga saneringsalternativ och vad det skulle kosta.

Fått in dokument

– Vi har nu under vinter/vår fått in dokument från Akzo Nobel som visar föroreningskällor, spridningsrisk och vilka organismer som kan skadas.

I slutet av augusti ska Länsstyrelsen och Akzo Nobel träffas igen. Martin Rehn kan inte säga i dag hur arbetet kommer att fortskrida. Först vill han ha mötet i augusti.

– Men om det krävs en sanering och inte företagen vill ta på sig kostnaderna så kommer vi att lägga ett föreläggande och i slutändan så är det miljödomstolen som har sista ordet.

Inte allt ansvar

Tidigare i år berättade Maria Sveder Nyquist, miljöansvarig på Akzo Nobel International AB, i ETC Örebro att hon inte anser att Akzo Nobel kan ställas till ansvar för all dumpning.

– Vi ansvarar för det vi har gjort, men sedan finns det fler som har dumpat avfall. Vi går stegvis framåt med utredningarna och stämmer av med länsstyrelsen efter varje steg. Men riktigt allt ansvar vill vi inte ta på oss, sa Maria Sveder Nyquist.

Höglundagruvan

I utredningen finns även gruvan, Höglundagruvan med. Den ligger också på Bofors skjutfält. I gruvan deponerades oljor och emulsioner från Bofors- och Kilstaverken under 50-talet och fram till 1966.

Långsjön ligger inom Bofors skjutfält. Där har det dumpats totalt cirka 1 066 ton avfall. Dumpningarna i Långsjön startade 1954. Från början var det ett accepterat sätt enligt dåtidens miljölagar att hantera avfall där risk för explosion förelåg. I början av 2000-talet gjordes mätningar i sjön och de visade mycket höga halter av kvicksilver, arsenik, nickel, bly och koppar.

Sprider sig

Det värsta scenariot är att gifterna kan sprida sig vidare till Älgsimmen och vidare ut i sjön Möckeln genom Imälven. Det bästa scenariot är att naturen själv kapslar in avfallet och att de miljöfarliga ämnena stannar där det ligger.

Det finns en tjärn på skjutfältet som självantände på 1980-talet på grund av avfallet som dumpats i tjärnen. Huruvida samma risk finns för Långsjön får Akzo Nobels utredning visa.

– En sanering är både farlig och kostsam. Farlig för naturen och för personalen som ska sanera och en sådan sanering skulle bli kostsam, säger Martin Rehn, miljöhandläggare på länsstyrelsen.

Tre företag

Enligt gamla register är det tre olika bolag, Akzo Nobel International AB, Kartongen Kemi och förvaltning AB, Saab Bofors AB och Svenska försvaret som dumpat avfall i sjön.

Länsstyrelsen har bedömt att Akzo Nobel som i dag har Bofors AB:s gamla organisationsnummer, är den som har störst ansvar.

Företaget har gått med på att genomföra kompletterande undersökningar och, om det finns en risk för miljön, utreda lämpliga saneringsalternativ och vad det skulle kosta.

Fått in dokument

– Vi har nu under vinter/vår fått in dokument från Akzo Nobel som visar föroreningskällor, spridningsrisk och vilka organismer som kan skadas.

I slutet av augusti ska Länsstyrelsen och Akzo Nobel träffas igen. Martin Rehn kan inte säga i dag hur arbetet kommer att fortskrida. Först vill han ha mötet i augusti.

– Men om det krävs en sanering och inte företagen vill ta på sig kostnaderna så kommer vi att lägga ett föreläggande och i slutändan så är det miljödomstolen som har sista ordet.

Inte allt ansvar

Tidigare i år berättade Maria Sveder Nyquist, miljöansvarig på Akzo Nobel International AB, i ETC Örebro att hon inte anser att Akzo Nobel kan ställas till ansvar för all dumpning.

– Vi ansvarar för det vi har gjort, men sedan finns det fler som har dumpat avfall. Vi går stegvis framåt med utredningarna och stämmer av med länsstyrelsen efter varje steg. Men riktigt allt ansvar vill vi inte ta på oss, sa Maria Sveder Nyquist.

Höglundagruvan

I utredningen finns även gruvan, Höglundagruvan med. Den ligger också på Bofors skjutfält. I gruvan deponerades oljor och emulsioner från Bofors- och Kilstaverken under 50-talet och fram till 1966.

Dumpat avfall i Långsjön

Skrot sannolikt förorenat med explosive ämnen 497 ton. Ammunition och delar av ammunition 261 ton.

Spårljus 5 ton, granater 186 ton, sprängämnen 5 ton, stubin 3 ton, minor 20 ton, krut 19 ton, pentyl 2 ton, tändhattar/spränghattar 34 ton, svartkrut 2 ton.

Trotylförorenad jord 9 ton, läkemedel 4 ton och 4 ton toluen.

Källa: Historisk inventering av dumpningsaktiviteter i Långsjön, Karlskoga. FOI, WSP.