2015-08-04 14:08

2015-08-04 14:08

Brister på vårdboende

KARLSKOGA: Krav på åtgärder

Efter en inspektion på ett av kommunens vårdboenden uppdagades brister i arbetet med ohälsa, olycksfall och tillbud.

I slutet av juni gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på ett av Karlskoga kommuns vårdboenden och fann då ett antal brister i verksamheten.

Rutinerna för att fånga upp och utreda olyckor och tillbud anses vara otillräckliga. Personalen uttryckte också att de inte hann skriva tillbud samt att det fanns oklarheter om vad ett tillbud är. Det fanns också brister avseende riskbedömningen, gällande exempelvis belastningsskador, samt vilka åtgärder som ska vidtas utifrån denna.

Vidare framkom det under inspektionen att personal utför lyft själva på grund av tidsbrist eller för att det inte finns annan personal i närheten som kan hjälpa till. På alla avdelningarna finns dock förflyttningsombud som får kontinuerlig utbildning och som utbildar personalen. Däremot saknades redovisning om hur kunskaperna säkerställs.

Arbetsmiljöverket ställer krav på att åtgärder vidtas för att komma tillrätta med bristerna. Bland annat ska personalen ha kunskap om rapportering av tillbud, olycksfall och ohälsa, de bakomliggande orsakerna till dessa ska undersökas och en bedömning om eventuella förebyggande åtgärder ska göras. Riskbedömningar gällande arbetsförhållanden ska göras innan påbörjat arbete och utifrån dessa ska en handlingsplan utformas.

Vidare ska personalen ha tillräcklig kunskap om lämpliga arbetsställningar, teknisk utrustning och hjälpmedel samt skaderisker och symptom. Personalen ska även ges möjlighet att träna in arbetstekniken.

Arbetsmiljöverket kommer att följa upp arbetet med ett nytt besök i slutet av oktober.

I slutet av juni gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på ett av Karlskoga kommuns vårdboenden och fann då ett antal brister i verksamheten.

Rutinerna för att fånga upp och utreda olyckor och tillbud anses vara otillräckliga. Personalen uttryckte också att de inte hann skriva tillbud samt att det fanns oklarheter om vad ett tillbud är. Det fanns också brister avseende riskbedömningen, gällande exempelvis belastningsskador, samt vilka åtgärder som ska vidtas utifrån denna.

Vidare framkom det under inspektionen att personal utför lyft själva på grund av tidsbrist eller för att det inte finns annan personal i närheten som kan hjälpa till. På alla avdelningarna finns dock förflyttningsombud som får kontinuerlig utbildning och som utbildar personalen. Däremot saknades redovisning om hur kunskaperna säkerställs.

Arbetsmiljöverket ställer krav på att åtgärder vidtas för att komma tillrätta med bristerna. Bland annat ska personalen ha kunskap om rapportering av tillbud, olycksfall och ohälsa, de bakomliggande orsakerna till dessa ska undersökas och en bedömning om eventuella förebyggande åtgärder ska göras. Riskbedömningar gällande arbetsförhållanden ska göras innan påbörjat arbete och utifrån dessa ska en handlingsplan utformas.

Vidare ska personalen ha tillräcklig kunskap om lämpliga arbetsställningar, teknisk utrustning och hjälpmedel samt skaderisker och symptom. Personalen ska även ges möjlighet att träna in arbetstekniken.

Arbetsmiljöverket kommer att följa upp arbetet med ett nytt besök i slutet av oktober.