2015-08-03 12:08

2015-08-03 12:08

Inspektörernas dom: Badvattnet duger

KARLSKOGA/DEGERFORS: Tjänligt på de flesta ställen när vädret ska bli somrigt igen

Efter regn kommer solsken, sägs det. Om temperaturen tillåter ska det inte vara några problem att spendera dagen på en badplats i Karlskoga eller Degerfors. De senaste vattenproverna visar nämligen att badvattnet håller god kvalitet.

Enligt prognoserna ska sommarvädret skärpa till sig en aning den här veckan. Det sägs bli soligare och varmare, vilket kanske kan locka till bad.

I såväl Karlskoga som Degerfors har de respektive kommunernas miljöinspektörer genomfört badvattenprover under sommaren. Resultaten ser lovande ut för alla badsugna semesterfirare.

Preliminära resultat

– På fyra av badplatserna var vattnet tjänligt, medan vattnet på de fyra andra var tjänligt med anmärkning, säger Erik Björn, miljöinspektör på Karlskoga Kommun.

Han har nyligen fått in de preliminära provresultaten från testerna som genomfördes på Karlskogas badplatser under vecka 31. Proverna visar på halten av tarmbakterier i vattnet.

Regn gör det sämre

– Det är lite sämre värden än i de tidigare mätningarna. Detta kan bero på att det regnat så mycket och att regnet då sköljer ned saker från land.

Exempelvis kan regnvattnet dra med sig bakterier från djurhagar och liknande.

Att ett badvatten är tjänligt med anmärkning betyder dock inte att det är farligt att bada i det. Däremot gör man klokt i att inte svälja det.

– Så länge man inte får i sig vattnet är det ingen fara. Det är till exempel kallsupar som kan leda till problem. Därför är det bra om man håller huvudet ovanför vattenytan, säger Erik Björn.

Badplatserna med tjänligt vatten är Lersjön, Sandviksbadet, Näset Västra samt Alkvettern vid Lunedet.

Ser bra ut i Degerfors

Även i Degerfors är det fritt fram att bada. På onsdag ska kommunen ta vattenprover för tredje gången denna sommar.

– Det har sett bra ut i juni och juli. Tjänligt på samtliga platser, säger Louise Jedehulth, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Degerfors kommun.

Påverkade inte

Hon är inte särskilt orolig för att det kraftiga regnandet ska försämra badvattnets kvalitet.

– Senast jag var ute och tog prover regnade det faktiskt, men då påverkades inte resultaten, säger Louise Jedehulth.

Mer information om badplatser och vattenkvalitet finns att hitta på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Enligt prognoserna ska sommarvädret skärpa till sig en aning den här veckan. Det sägs bli soligare och varmare, vilket kanske kan locka till bad.

I såväl Karlskoga som Degerfors har de respektive kommunernas miljöinspektörer genomfört badvattenprover under sommaren. Resultaten ser lovande ut för alla badsugna semesterfirare.

Preliminära resultat

– På fyra av badplatserna var vattnet tjänligt, medan vattnet på de fyra andra var tjänligt med anmärkning, säger Erik Björn, miljöinspektör på Karlskoga Kommun.

Han har nyligen fått in de preliminära provresultaten från testerna som genomfördes på Karlskogas badplatser under vecka 31. Proverna visar på halten av tarmbakterier i vattnet.

Regn gör det sämre

– Det är lite sämre värden än i de tidigare mätningarna. Detta kan bero på att det regnat så mycket och att regnet då sköljer ned saker från land.

Exempelvis kan regnvattnet dra med sig bakterier från djurhagar och liknande.

Att ett badvatten är tjänligt med anmärkning betyder dock inte att det är farligt att bada i det. Däremot gör man klokt i att inte svälja det.

– Så länge man inte får i sig vattnet är det ingen fara. Det är till exempel kallsupar som kan leda till problem. Därför är det bra om man håller huvudet ovanför vattenytan, säger Erik Björn.

Badplatserna med tjänligt vatten är Lersjön, Sandviksbadet, Näset Västra samt Alkvettern vid Lunedet.

Ser bra ut i Degerfors

Även i Degerfors är det fritt fram att bada. På onsdag ska kommunen ta vattenprover för tredje gången denna sommar.

– Det har sett bra ut i juni och juli. Tjänligt på samtliga platser, säger Louise Jedehulth, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Degerfors kommun.

Påverkade inte

Hon är inte särskilt orolig för att det kraftiga regnandet ska försämra badvattnets kvalitet.

– Senast jag var ute och tog prover regnade det faktiskt, men då påverkades inte resultaten, säger Louise Jedehulth.

Mer information om badplatser och vattenkvalitet finns att hitta på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Tjänligt vatten

Om ett provresultat visar att vattnet är tjänligt innebär detta att halten av bakterier är tillräckligt låg för att inte innebära en hälsorisk.

Om vattnet är tjänligt med anmärkning är bakteriehalten något förhöjd, vilket inte betyder att det är förbjudet att bada i vattnet. Däremot bör kommunen se över vad som orsakar den förhöjda halten.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten