2015-07-31 06:00

2015-07-31 06:00

Tingsrätten avskriver målet

KARLSKOGA: Karlskogabon slipper bli utlämnad till Turkiet

Högsta domstolen, HD, stoppade utlämningen av en Karlskogabo till Turkiet. Nu har Örebro Tingsrätt beslutat att man avskriver målet helt efter att regeringen den 4 juni i år avslagit framställan att han ska utvisas.

Karlskogabon som har kurdiskt ursprung har sedan 2008 permanent uppehållstillstånd i Sverige som skyddsbehövande på grund av förföljelse i hemlandet.

Mannen som kom till Sverige 2005 har engagerat sig i kurdiska frågor i Turkiet och vid flera tillfällen blivit gripen och torterad.

Överåklagarämbetet i Turkiet har i en framställan 2014 begärt att mannen ska utlämnas till Turkiet.

I Turkiet anklagas Karlskogabon för ett vapenbrott som ska ha ägt rum 2002. Själv nekar han till brottet och menar att det är en komplott av den turkiska polisen och militären.

Mannen har också uttryckt rädsla för att bli dödad om han skulle bli utlämnad.

Eftersom Karlskogabon redan utsatts för förföljelse, frihetsberövande, förnedrande behandling och tortyr i Turkiet ansåg HD att risken var stor att han åter skulle utsättas för sådan behandling vid en utlämning.

Örebro Tingsrätt har i sin genomgång av målet bedömt brottet som Karlskogabon anklagats och dömts för i Turkiet utifrån svensk lagstiftning.

Mannen skulle ha dömds för grovt vapenbrott som enligt svensk lag skulle ha blivit som mest fyra års fängelse som påföljd. Det innebär att brottet i så fall redan skulle vara preskriberat.

Karlskogabon som har kurdiskt ursprung har sedan 2008 permanent uppehållstillstånd i Sverige som skyddsbehövande på grund av förföljelse i hemlandet.

Mannen som kom till Sverige 2005 har engagerat sig i kurdiska frågor i Turkiet och vid flera tillfällen blivit gripen och torterad.

Överåklagarämbetet i Turkiet har i en framställan 2014 begärt att mannen ska utlämnas till Turkiet.

I Turkiet anklagas Karlskogabon för ett vapenbrott som ska ha ägt rum 2002. Själv nekar han till brottet och menar att det är en komplott av den turkiska polisen och militären.

Mannen har också uttryckt rädsla för att bli dödad om han skulle bli utlämnad.

Eftersom Karlskogabon redan utsatts för förföljelse, frihetsberövande, förnedrande behandling och tortyr i Turkiet ansåg HD att risken var stor att han åter skulle utsättas för sådan behandling vid en utlämning.

Örebro Tingsrätt har i sin genomgång av målet bedömt brottet som Karlskogabon anklagats och dömts för i Turkiet utifrån svensk lagstiftning.

Mannen skulle ha dömds för grovt vapenbrott som enligt svensk lag skulle ha blivit som mest fyra års fängelse som påföljd. Det innebär att brottet i så fall redan skulle vara preskriberat.