2015-07-31 06:00

2015-07-31 06:00

Nya planer för Sandviken

KARLSKOGA: Kommunen svarar mot önskemål och byggande av gruppboende

Karlskoga kommun har gjort en ny detaljplan för några fastigheter i Sandviken.
Den nya planen på hur marken får användas har kommit till för att svara mot önskemål från fastighetsägare, samtidigt som kommunen planerar ett nytt gruppboende i området.

Planen gäller först och främst den sydöstra delen av Sandviksvägen, där vägen tar slut och blir till cykelbana. Här ligger i dag en fjärrvärmecentral och ett parkeringsdäck som tidigare var till för de boende i de bostadshus som förut låg mittemot fastigheten, på den norra sidan av Sandviksvägen.

Parkering och förvaring

För ett år sedan köpte en privatperson fastigheten där parkeringsdäcket ligger. Samma person har nu planer på att starta en verksamhet som involverar långtidsuthyrning av parkerings- och förvaringsplatser.

– Kommunen ägde tidigare fastigheten tills den köptes av en privatperson. Parkeringskomplexet stod länge tomt efter det att vi rev de bostadshus som låg på den fastighet som vi kallar Kranen 1, förklarar Johan Mod, fysisk planerare, samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Ägaren till fastigheten har nu visat intresse för att starta en verksamhet där och då måste vi ändra detaljplanen eftersom att den nuvarande planen inte svarar mot det som ägaren vill göra, tillägger Mod.

Högre tak

En sak som den nya detaljplanen tillåter är bland annat en högre takhöjd, vilket svarar mot fastighetsägarens önskan om att få bygga ett tak på parkeringskomplexet.

– Det är ofta så när personer köper mark. Detaljplanen som reglerar vad man kan göra på marken stämmer inte överens med de idéer som privatpersonen har, säger Johan Mod.

Den nya detaljplanen visar också kommunens planer på att bygga en tillfart med parkeringsplats på den andra sidan Sandviksägen, på delar av fastigheten Kranen 1. Här finns sedan tidigare ett gruppboende. I höst kommer man att påbörja byggnationen av ett nytt gruppboende, öster om det nuvarande.

– Den gamla detaljplanen utgår från tiden då det stod bostadshus där. Nu ändrar vi planen för hur marken får användas så att vi kan bygga en parkering i anslutning till gruppboendet som ska byggas. Vi planerar också en tillfart från Sandviksvägen, berättar Mod.

Tillgänglig för bostäder

Detaljplanen ligger nu ute på samråd till och med den 17 augusti, vilket innebär att alla berörda får komma med synpunkter på planen.

– Om allt går igenom kan nämnden ta ett beslut om byggnation i oktober-november, säger Johan Mod.

Johan Mod berättar också att den övriga delen av marken nordost om Sandviksvägen tillhör kommunens markreserv. Det innebär att marken är tillgänglig för intressenter att använda vid byggnation av bostäder.

– Det kommer inte att bli mer än två gruppboenden på marken. Det kan vara så att intressenter hör av sig och då kan det gå snabbt eftersom att marken är planerad för bostäder, förklarar Mod.

 

Linus Karlsson

Planen gäller först och främst den sydöstra delen av Sandviksvägen, där vägen tar slut och blir till cykelbana. Här ligger i dag en fjärrvärmecentral och ett parkeringsdäck som tidigare var till för de boende i de bostadshus som förut låg mittemot fastigheten, på den norra sidan av Sandviksvägen.

Parkering och förvaring

För ett år sedan köpte en privatperson fastigheten där parkeringsdäcket ligger. Samma person har nu planer på att starta en verksamhet som involverar långtidsuthyrning av parkerings- och förvaringsplatser.

– Kommunen ägde tidigare fastigheten tills den köptes av en privatperson. Parkeringskomplexet stod länge tomt efter det att vi rev de bostadshus som låg på den fastighet som vi kallar Kranen 1, förklarar Johan Mod, fysisk planerare, samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Ägaren till fastigheten har nu visat intresse för att starta en verksamhet där och då måste vi ändra detaljplanen eftersom att den nuvarande planen inte svarar mot det som ägaren vill göra, tillägger Mod.

Högre tak

En sak som den nya detaljplanen tillåter är bland annat en högre takhöjd, vilket svarar mot fastighetsägarens önskan om att få bygga ett tak på parkeringskomplexet.

– Det är ofta så när personer köper mark. Detaljplanen som reglerar vad man kan göra på marken stämmer inte överens med de idéer som privatpersonen har, säger Johan Mod.

Den nya detaljplanen visar också kommunens planer på att bygga en tillfart med parkeringsplats på den andra sidan Sandviksägen, på delar av fastigheten Kranen 1. Här finns sedan tidigare ett gruppboende. I höst kommer man att påbörja byggnationen av ett nytt gruppboende, öster om det nuvarande.

– Den gamla detaljplanen utgår från tiden då det stod bostadshus där. Nu ändrar vi planen för hur marken får användas så att vi kan bygga en parkering i anslutning till gruppboendet som ska byggas. Vi planerar också en tillfart från Sandviksvägen, berättar Mod.

Tillgänglig för bostäder

Detaljplanen ligger nu ute på samråd till och med den 17 augusti, vilket innebär att alla berörda får komma med synpunkter på planen.

– Om allt går igenom kan nämnden ta ett beslut om byggnation i oktober-november, säger Johan Mod.

Johan Mod berättar också att den övriga delen av marken nordost om Sandviksvägen tillhör kommunens markreserv. Det innebär att marken är tillgänglig för intressenter att använda vid byggnation av bostäder.

– Det kommer inte att bli mer än två gruppboenden på marken. Det kan vara så att intressenter hör av sig och då kan det gå snabbt eftersom att marken är planerad för bostäder, förklarar Mod.

 

Linus Karlsson