2015-07-31 10:56

2015-07-31 10:57

Hur gammal är kyrkan i Karlskoga?

KARLSKOGA: Borrprover är skickade till forskare vid Lunds universitet

Att kyrkan mitt i Karlskoga är gammal, men hur gammal? Den här veckan gjordes en så kallad dendokronologisk undersökning av kyrkan, för att se om åldern går att bestämma. Det betyder att prov tagits ur timmerstockarna i kyrkans väggar.

För att få en bättre bild av kyrkans äldsta historia har Länsstyrelsen lämnat tillstånd för provtagning. Fyra borrprov gjordes av timmermannen Daniel Eriksson i torsdags. Provtagningen gick bra, och nu ska proverna analyseras av forskare vid Lunds universitet.

Karlskoga kyrka är en av de kulturhistoriskt mest värdefulla bergslagskyrkorna i Örebro län.

Unik kyrka

De rödfärgade spånklädda timmerkyrkorna i Bergslagen skiljer sig från de vitputsade stenkyrkorna på slätten. De flesta Bergslagskyrkor byggdes under 1600-talet, men Karlskoga kyrka är troligen äldre än så. Den har precis som många andra kyrkor byggts till i etapper, allt eftersom befolkningen ökade.

Den nuvarande formen har kyrkan haft sedan början av 1700-talet. Delar av inredningen är från slutet av 1600-talet och den äldsta delen av kyrkan byggdes under slutet av 1500-talet, tror man.

Svaret på frågan om Karlskoga kyrkas ålder väntas komma senare i höst.

För att få en bättre bild av kyrkans äldsta historia har Länsstyrelsen lämnat tillstånd för provtagning. Fyra borrprov gjordes av timmermannen Daniel Eriksson i torsdags. Provtagningen gick bra, och nu ska proverna analyseras av forskare vid Lunds universitet.

Karlskoga kyrka är en av de kulturhistoriskt mest värdefulla bergslagskyrkorna i Örebro län.

Unik kyrka

De rödfärgade spånklädda timmerkyrkorna i Bergslagen skiljer sig från de vitputsade stenkyrkorna på slätten. De flesta Bergslagskyrkor byggdes under 1600-talet, men Karlskoga kyrka är troligen äldre än så. Den har precis som många andra kyrkor byggts till i etapper, allt eftersom befolkningen ökade.

Den nuvarande formen har kyrkan haft sedan början av 1700-talet. Delar av inredningen är från slutet av 1600-talet och den äldsta delen av kyrkan byggdes under slutet av 1500-talet, tror man.

Svaret på frågan om Karlskoga kyrkas ålder väntas komma senare i höst.