2015-07-31 15:46

2015-07-31 15:46

Bisjukdom i Hällefors

HÄLLEFORS

Den allvarliga bisjukdomen, amerikansk yngelröta har upptäckts i ett bisamhälle i Hällefors, rapporterar länsstyrelsen.

Alla bin inom en radie om tre kilometer ska kontrolleras. Den som har bin inom området ska kontakta sin bitillsynsman omgående. Amerikansk yngelröta är en smittsam och besvärlig bisjukdom som drabbar de yngsta bilarverna.

Sjukdomen är smittsam, den tar kål på bina, och ett smittat samhälle ska förstöras.

Den allvarliga bisjukdomen, amerikansk yngelröta har upptäckts i ett bisamhälle i Hällefors, rapporterar länsstyrelsen.

Alla bin inom en radie om tre kilometer ska kontrolleras. Den som har bin inom området ska kontakta sin bitillsynsman omgående. Amerikansk yngelröta är en smittsam och besvärlig bisjukdom som drabbar de yngsta bilarverna.

Sjukdomen är smittsam, den tar kål på bina, och ett smittat samhälle ska förstöras.