2015-07-30 06:00

2015-07-30 07:28

Diskussion om borgerlig begravning

KARLSKOGA: Kommunen kan komma att erbjuda borgerlig begravningsförrättning

Karlskoga kommun kan komma att erbjuda borgerlig begravningsförrättning i framtiden.
En utredning har nu genomförts och frågan kommer att tas upp av kommunfullmäktige tidigast i augusti.

Valberedningen lyfte frågan i våras vilket ledde till att man genomförde en utredning.

– Generellt kan vi se att vissa kommuner har valt att erbjuda tjänsten gratis, medan andra kommuner har valt att ta ut en avgift för borgerlig begravningsförrättning, säger Karin Jirénius, kommunsekreterare.

I dag har flera begravningsbyråer borgerliga begravningsförrättare, en tjänst som erbjuds mot en avgift. En fråga som utredarna har haft i åtanke handlar om vad som händer ifall kommunen erbjuder den här tjänsten gratis.

– Vi har varit tvungna att se, rent juridiskt, om det här skulle kunna strida mot konkurrenslagen eftersom det finns privata aktörer som erbjuder tjänsten, förklarar Jirénius.

Ingen tydlig förordning

Karin Jirénius säger att det inte finns någon tydlig förordning att utgå ifrån när en kommun vill erbjuda borgerlig begravningsförrättning. Jurister som kommunen har varit i kontakt med menar dock att det är tillåtet för en kommun att erbjuda tjänsten.

Högsta förvaltningsdomstolen har dessutom i tidigare fall slagit fast att tjänsten är ett så kallat allmänt kommunalt intresse - en angelägenhet som är av allmänt intresse och som har anknytning till kommunens område eller medlemmar. Därmed strider inte tjänsten mot konkurrenslagen, enligt en jurist som kommunen har rådfrågat. Kommunen kan dessutom välja fritt mellan att erbjuda tjänsten gratis likväl som mot en avgift.

Ingen stor efterfrågan

Men utredningen har också granskat hur efterfrågan ser ut.

– Det vi ser är väl att det inte är någon jättestor efterfrågan, men det är också en politisk fråga, säger Karin Jirénius.

Om Karlskoga kommun ska erbjuda människor en begravningsceremoni utan religiös prägel, vilket är fallet med borgerlig vigsel, kommer förhoppningsvis att avgöras under hösten.

– Det är en service till invånarna. Om kommunen erbjuder tjänster under tidigare skeenden i livet, som exempelvis vigsel - varför inte erbjuda begravning också? säger Jirénius, som påpekar att hon uttalar sig i rollen som tjänsteman.

– Det kan också vara ett sätt för kommunen att skapa kontakt med invånarna, tillägger Jirénius.

Valberedningen lyfte frågan i våras vilket ledde till att man genomförde en utredning.

– Generellt kan vi se att vissa kommuner har valt att erbjuda tjänsten gratis, medan andra kommuner har valt att ta ut en avgift för borgerlig begravningsförrättning, säger Karin Jirénius, kommunsekreterare.

I dag har flera begravningsbyråer borgerliga begravningsförrättare, en tjänst som erbjuds mot en avgift. En fråga som utredarna har haft i åtanke handlar om vad som händer ifall kommunen erbjuder den här tjänsten gratis.

– Vi har varit tvungna att se, rent juridiskt, om det här skulle kunna strida mot konkurrenslagen eftersom det finns privata aktörer som erbjuder tjänsten, förklarar Jirénius.

Ingen tydlig förordning

Karin Jirénius säger att det inte finns någon tydlig förordning att utgå ifrån när en kommun vill erbjuda borgerlig begravningsförrättning. Jurister som kommunen har varit i kontakt med menar dock att det är tillåtet för en kommun att erbjuda tjänsten.

Högsta förvaltningsdomstolen har dessutom i tidigare fall slagit fast att tjänsten är ett så kallat allmänt kommunalt intresse - en angelägenhet som är av allmänt intresse och som har anknytning till kommunens område eller medlemmar. Därmed strider inte tjänsten mot konkurrenslagen, enligt en jurist som kommunen har rådfrågat. Kommunen kan dessutom välja fritt mellan att erbjuda tjänsten gratis likväl som mot en avgift.

Ingen stor efterfrågan

Men utredningen har också granskat hur efterfrågan ser ut.

– Det vi ser är väl att det inte är någon jättestor efterfrågan, men det är också en politisk fråga, säger Karin Jirénius.

Om Karlskoga kommun ska erbjuda människor en begravningsceremoni utan religiös prägel, vilket är fallet med borgerlig vigsel, kommer förhoppningsvis att avgöras under hösten.

– Det är en service till invånarna. Om kommunen erbjuder tjänster under tidigare skeenden i livet, som exempelvis vigsel - varför inte erbjuda begravning också? säger Jirénius, som påpekar att hon uttalar sig i rollen som tjänsteman.

– Det kan också vara ett sätt för kommunen att skapa kontakt med invånarna, tillägger Jirénius.

  • Linus Karlsson