2015-07-29 15:50

2015-07-29 15:50

Föreslår bättre hantering

KARLSKOGA

Ett medborgarförslag som rör framtida medborgarförslag har inkommit till kommunen.

Förslaget innebär att medborgarförslag som en avdelning inte kan ta ett beslut om ska skickas vidare till rätt instans.

Idégivaren menar att förslag försvinner alltför lätt med den rådande hanteringen av medborgarförslag.

Tidigare har det förts en diskussion inom kommunen hur hanteringen av förslag ska kunna förbättras.

Förslaget innebär att medborgarförslag som en avdelning inte kan ta ett beslut om ska skickas vidare till rätt instans.

Idégivaren menar att förslag försvinner alltför lätt med den rådande hanteringen av medborgarförslag.

Tidigare har det förts en diskussion inom kommunen hur hanteringen av förslag ska kunna förbättras.