2015-07-29 18:13

2015-07-29 18:13

Åtal i augusti

KARLSKOGA

Åtalet i det uppmärksammade målet mot Karlskogabon som är misstänkt för narkotikabrott är uppskjutet till den 25 augusti.

Det var fredag den 29 maj som polisen genomförde en större insats vid en fastighet norr om Karlskoga. Polisen påträffade en cannabisodling och en större mängd sprit på gården.

Åklagare i fallet är Anna-Maria Larsson.

– Vi hann inte få analyssvaren från NFC, Nationellt forensiskt centrum. Därför har jag begärt att få skjuta upp åtalet och tingsrätten gick på min linje. Åtalet kommer vara väckt den 25 augusti.

Det var fredag den 29 maj som polisen genomförde en större insats vid en fastighet norr om Karlskoga. Polisen påträffade en cannabisodling och en större mängd sprit på gården.

Åklagare i fallet är Anna-Maria Larsson.

– Vi hann inte få analyssvaren från NFC, Nationellt forensiskt centrum. Därför har jag begärt att få skjuta upp åtalet och tingsrätten gick på min linje. Åtalet kommer vara väckt den 25 augusti.