2015-07-28 13:41

2015-07-28 13:41

Utsatt för ärekränkning

KARLSKOGA

En kvinna har anmält att en man och kvinna utsatt henne för trakasserier. De två har hotat henne till livet och spritt lögner om hennes leverne. De två är misstänkta fört ärekränkningsbrott och olaga hot.

En kvinna har anmält att en man och kvinna utsatt henne för trakasserier. De två har hotat henne till livet och spritt lögner om hennes leverne. De två är misstänkta fört ärekränkningsbrott och olaga hot.