2015-07-28 06:00

2015-07-28 06:00

Inte lönsamt med vindkraft

KARLSKOGA: Karlskoga är en av få kommuner som inte har vindkraft

Inte lönsamt. Inga vindkraftverk och enligt Kemab, Karlskoga energi och miljö så är Karlskoga som geografisk kommun inte optimalt för vindkraftverk.
– Rent geografiskt så är det inte lönsamt just nu att bygga vindkraftverk, säger Jens Isemo, VD på Kemab.

Vid utgången av 2014 fanns det vindkraft i 175 av Sveriges 290 kommuner. Detta framgår av ny statistik från Energimyndigheten som presenteras av Svensk Vindenergi. Listan över kommuner med mest vindkraft toppas av Ockelbo, följt av Gotland och Laholm.

Bra förutsättningar

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för att producera förnybar el. Under första halvåret 2015 levererade vindkraften el motsvarande 12 procent av elanvändningen i Sverige.

Vindkraften pressar elpriset för svenska konsumenter samtidigt som elexporten leder till minskade klimatutsläpp i våra grannländer.

Rekordår

2014 blev ett rekordår för vindkraftsutbyggnad. Totalt ökade antalet vindkraftverk i Sverige med 321.

Men den norska energijätten Statkraft lägger ner alla sina vindkraftprojekt i Norden. De låga elpriserna gör att viljan att investera i regionen är obefintlig.

För lågt pris

Jens Isemo är VD för Kemab och just Kemab är känd för att satsa på förnyelsebar el. Det har funnit långtgående planer för vindkraft i Karlskoga kommun men det blev aldrig mer än planer.

– Vi är inte ointresserade av vindkraft. Vi jobbar för att få en grön omställning av energin. Men Karlskoga som kommun är inte optimal som vindkraftskommun.

Han förklarar att det finns andra kommuner som är mer lämpade att ha vindkraft. Karlskoga som geografisk kommun är för platt och har inge riktigt bra berg.

Inte optimalt

– Vår topografi är inte optimal, det finns inga bra vindlägen. Det finns andra kommuner som lämpar sig bättre.

Men den ekonomiska biten är en större orsak.

– Som det är i dag går det inte att räkna hem ett vindkraftverk i Karlskoga kommun. Elpriserna är alldeles för låga och det har de varit de senaste tre åren.

En orsak som Jens Isemo tar upp är den elslukande industrin.

– Pappersbruken är ett exempel. De är stora elanvändare och i Sverige har man lagt ner några bruk.

Överproduktion

– Det gör att vi får en överproduktion med el och det i sin tur leder till låga elpriser.

Även om inte Jens Isemo säger det rakt ut så ser han positivt på att stänga ner en kärnkfraftreaktor.

– Ja, det skulle höja elpriserna i alla fall.

Han säger att Kemab absolut inte har stängt några dörrar för vindkraft, men då måste elpriserna öka. Men det som gått bra i Karlskoga är vattenkraften.

– Men kan därimot säga att Karlskoga är en vattenkommun. Vi har flera vattendrag norr om Karlskoga och de flesta är redan uppdämda. Vi har haft rekord under juni och juli ser ut att få samma rekord. Det är den regniga sommaren som gjort att vattenkraften gått bra.

Degerfors kommun ligger på en 121 plats i vindkraftsligan med sina två vindkraftverk.

Vid utgången av 2014 fanns det vindkraft i 175 av Sveriges 290 kommuner. Detta framgår av ny statistik från Energimyndigheten som presenteras av Svensk Vindenergi. Listan över kommuner med mest vindkraft toppas av Ockelbo, följt av Gotland och Laholm.

Bra förutsättningar

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för att producera förnybar el. Under första halvåret 2015 levererade vindkraften el motsvarande 12 procent av elanvändningen i Sverige.

Vindkraften pressar elpriset för svenska konsumenter samtidigt som elexporten leder till minskade klimatutsläpp i våra grannländer.

Rekordår

2014 blev ett rekordår för vindkraftsutbyggnad. Totalt ökade antalet vindkraftverk i Sverige med 321.

Men den norska energijätten Statkraft lägger ner alla sina vindkraftprojekt i Norden. De låga elpriserna gör att viljan att investera i regionen är obefintlig.

För lågt pris

Jens Isemo är VD för Kemab och just Kemab är känd för att satsa på förnyelsebar el. Det har funnit långtgående planer för vindkraft i Karlskoga kommun men det blev aldrig mer än planer.

– Vi är inte ointresserade av vindkraft. Vi jobbar för att få en grön omställning av energin. Men Karlskoga som kommun är inte optimal som vindkraftskommun.

Han förklarar att det finns andra kommuner som är mer lämpade att ha vindkraft. Karlskoga som geografisk kommun är för platt och har inge riktigt bra berg.

Inte optimalt

– Vår topografi är inte optimal, det finns inga bra vindlägen. Det finns andra kommuner som lämpar sig bättre.

Men den ekonomiska biten är en större orsak.

– Som det är i dag går det inte att räkna hem ett vindkraftverk i Karlskoga kommun. Elpriserna är alldeles för låga och det har de varit de senaste tre åren.

En orsak som Jens Isemo tar upp är den elslukande industrin.

– Pappersbruken är ett exempel. De är stora elanvändare och i Sverige har man lagt ner några bruk.

Överproduktion

– Det gör att vi får en överproduktion med el och det i sin tur leder till låga elpriser.

Även om inte Jens Isemo säger det rakt ut så ser han positivt på att stänga ner en kärnkfraftreaktor.

– Ja, det skulle höja elpriserna i alla fall.

Han säger att Kemab absolut inte har stängt några dörrar för vindkraft, men då måste elpriserna öka. Men det som gått bra i Karlskoga är vattenkraften.

– Men kan därimot säga att Karlskoga är en vattenkommun. Vi har flera vattendrag norr om Karlskoga och de flesta är redan uppdämda. Vi har haft rekord under juni och juli ser ut att få samma rekord. Det är den regniga sommaren som gjort att vattenkraften gått bra.

Degerfors kommun ligger på en 121 plats i vindkraftsligan med sina två vindkraftverk.

Vindkraft

Vindkraft innebär produktion av elenergin som utvinns ur vinden. Vindkraft används numera över stora delar av världen för att producera el.

Vindenergin är en förnybar energikälla som i modern tid började utvecklas internationellt i mitten av 1970-talet.

Denna utveckling har lett till en teknik med horisontalaxlade, propellerlika vindturbiner med tre vingar, vilka direkt eller via en kuggväxel driver en elgenerator

Källa: