2015-07-27 15:42

2015-07-27 15:42

Inbrott på skolan

KARLSKOGA

Någon har krossat en ruta till Aggerudsskolan.

Tjuven har tagit sig in och i lokalen har tjuven stulit en dator.

Tjuven har tagit sig in och i lokalen har tjuven stulit en dator.