2015-07-27 15:43

2015-07-27 15:43

Förvaltare förlagd med vite

KARLSKOGA

Överförmyndarnämnden i Östra Värmland begärde till Tingsrätten att de skulle döma ut vite om 5 000 kronor till en karlskogabo som misskött sitt uppdrag.

Karlskogabon är redovisningspliktig förvaltare åt en person och i uppdraget ingår det att skicka in en årsredovisning före den 1 mars varje år. Under 2014 kom ingen redovisning in före den 1 mars och två gånger påminde överförmyndarnämnden förvaltare skriftligt om att de inte fått in någon årsredovisning. Överförmyndarnämnden informerade i maj samma år att de skulle belägga förvaltaren med vite om inget hände. I juni kom så en redovisning in, men den var bristfällig och godkändes inte. I juli kom en godkänd årsredovisning in.

Tingsrätten anser att förvaltaren inte fullgjort sina skyldigheter och dömer förvaltaren att betala 5 000 kronor i vite.

Karlskogabon är redovisningspliktig förvaltare åt en person och i uppdraget ingår det att skicka in en årsredovisning före den 1 mars varje år. Under 2014 kom ingen redovisning in före den 1 mars och två gånger påminde överförmyndarnämnden förvaltare skriftligt om att de inte fått in någon årsredovisning. Överförmyndarnämnden informerade i maj samma år att de skulle belägga förvaltaren med vite om inget hände. I juni kom så en redovisning in, men den var bristfällig och godkändes inte. I juli kom en godkänd årsredovisning in.

Tingsrätten anser att förvaltaren inte fullgjort sina skyldigheter och dömer förvaltaren att betala 5 000 kronor i vite.