2015-07-18 06:00

2015-07-18 06:00

Rökning ingen fredlig handling

STATSVETARE OCH LIBERAL DEBATTÖR

Folkhälsomyndigheten menar att 2014 brukades tobak av 25 procent av männen och 15 procent av kvinnorna.

Enligt uppgifter från Socialstyrelsen dog cirka 12 000 personer av rökning på grund av rökning och 100 000 personer insjuknade i rökrelaterade sjukdomar 2010-2012.

Statens folkhälsoinstitut menar att varannan som röker dör i förtid på grund av sin rökning. Vetenskapen har kunnat påvisa att rökning ger upphov till 58 olika sjukdomar. Passiv rökning innebär samma risker.

Motståndare till preventiva åtgärder mot tobaks brukar mena att den som röker får skylla sig själv. Vill man röka och är beredd att möta konsekvenserna ska det vara fritt att röka. Det är ett sunt resonemang om man bara tar hänsyn till rökaren och struntar i sin omvärld.

John Stuart Mill brukar kallas den moderna liberalismens fader. Han myntade begreppet största möjliga lycka till största möjliga antal.

Att maximera lycka för så många som möjligt i samhället var hans mål. Det är ett bra resonemang om man vill bygga ett trevligt samhälle. Om rökare vill det alla gånger kan man fråga sig. I ett trevligt samhälle bör vi inte utsätta icke rökare för ofrivillig rök.

Det är inte en fredlig handling att påtvinga någon att bli passiv rökare. Att påtvinga någon oskyldig lungcancer.

Rasmus Orsén

Folkhälsomyndigheten menar att 2014 brukades tobak av 25 procent av männen och 15 procent av kvinnorna.

Enligt uppgifter från Socialstyrelsen dog cirka 12 000 personer av rökning på grund av rökning och 100 000 personer insjuknade i rökrelaterade sjukdomar 2010-2012.

Statens folkhälsoinstitut menar att varannan som röker dör i förtid på grund av sin rökning. Vetenskapen har kunnat påvisa att rökning ger upphov till 58 olika sjukdomar. Passiv rökning innebär samma risker.

Motståndare till preventiva åtgärder mot tobaks brukar mena att den som röker får skylla sig själv. Vill man röka och är beredd att möta konsekvenserna ska det vara fritt att röka. Det är ett sunt resonemang om man bara tar hänsyn till rökaren och struntar i sin omvärld.

John Stuart Mill brukar kallas den moderna liberalismens fader. Han myntade begreppet största möjliga lycka till största möjliga antal.

Att maximera lycka för så många som möjligt i samhället var hans mål. Det är ett bra resonemang om man vill bygga ett trevligt samhälle. Om rökare vill det alla gånger kan man fråga sig. I ett trevligt samhälle bör vi inte utsätta icke rökare för ofrivillig rök.

Det är inte en fredlig handling att påtvinga någon att bli passiv rökare. Att påtvinga någon oskyldig lungcancer.

Rasmus Orsén