2015-07-17 06:00

2015-07-17 06:51

Vanligare med alkoholservering

KARLSKOGA: Olika utveckling i Karlskoga och Degerfors

Antalet serveringstillstånd i Sverige har ökat rejält. I Karlskoga och Degerfors går dock utvecklingen åt två olika håll.

Det blir allt vanligare att tillstånd för alkoholservering beviljas i Sverige. Detta uppger Sveriges television. Serveringstillstånden är i dag tre gånger så många som de var för 30 år sedan. Numera kan det finnas alkoholservering i allt från korvkiosker till mataffärer.

Ändrade lagen

I samband med att alkohollagen mildrades år 2009 ökade serveringstillstånden, bland annat eftersom restauranger då inte längre var tvungna att erbjuda varm mat för att få sälja alkohol.

Går åt olika håll

En statistisk sammanställning gjord av Sveriges television visar att alkoholtillståndens spridning gått åt två olika håll i Karlskoga och Degerfors. År 2004 fanns det 14 stycken serveringstillstånd i Degerfors kommun, tio år senare hade antalet nära halverats till 9 stycken.

Ökar i Karlskoga

Under samma period ökade antalet tillstånd i Karlskoga kommun marginellt. Från 27 stycken år 2004, till 33 stycken tio år senare.

Tittar man i stället på antalet utfärdade serveringstillstånd per 10 000 invånare ligger de båda kommunerna däremot inte så långt från varandra. Åtminstone inte år 2014.

Degerfors hade då 9,4 serveringstillstånd per 10 000 invånare, jämfört med Karlskogas 11.

Framåt i fler kommuner

I närliggande kommuner ser utvecklingen ut som i Karlskoga och Sverige i allmänhet.

Örebro gick under den nämnda tioårsperioden från 121 till 159 serveringstillstånd. Kristinehamn ökade från 21 till 28 tillstånd, medan Storfors gjorde en blygsam ökning från 3 till 4 stycken.

Karlstad fick däremot färre serveringstillstånd mellan 2004 och 2014. Från 130 stycken till 112.

Jämför själv

Mer information och en fullständig lista över tillståndsläget i landets kommuner finns att hitta på sidan pejl.svt.se/alkoholtillstand.

Det blir allt vanligare att tillstånd för alkoholservering beviljas i Sverige. Detta uppger Sveriges television. Serveringstillstånden är i dag tre gånger så många som de var för 30 år sedan. Numera kan det finnas alkoholservering i allt från korvkiosker till mataffärer.

Ändrade lagen

I samband med att alkohollagen mildrades år 2009 ökade serveringstillstånden, bland annat eftersom restauranger då inte längre var tvungna att erbjuda varm mat för att få sälja alkohol.

Går åt olika håll

En statistisk sammanställning gjord av Sveriges television visar att alkoholtillståndens spridning gått åt två olika håll i Karlskoga och Degerfors. År 2004 fanns det 14 stycken serveringstillstånd i Degerfors kommun, tio år senare hade antalet nära halverats till 9 stycken.

Ökar i Karlskoga

Under samma period ökade antalet tillstånd i Karlskoga kommun marginellt. Från 27 stycken år 2004, till 33 stycken tio år senare.

Tittar man i stället på antalet utfärdade serveringstillstånd per 10 000 invånare ligger de båda kommunerna däremot inte så långt från varandra. Åtminstone inte år 2014.

Degerfors hade då 9,4 serveringstillstånd per 10 000 invånare, jämfört med Karlskogas 11.

Framåt i fler kommuner

I närliggande kommuner ser utvecklingen ut som i Karlskoga och Sverige i allmänhet.

Örebro gick under den nämnda tioårsperioden från 121 till 159 serveringstillstånd. Kristinehamn ökade från 21 till 28 tillstånd, medan Storfors gjorde en blygsam ökning från 3 till 4 stycken.

Karlstad fick däremot färre serveringstillstånd mellan 2004 och 2014. Från 130 stycken till 112.

Jämför själv

Mer information och en fullständig lista över tillståndsläget i landets kommuner finns att hitta på sidan pejl.svt.se/alkoholtillstand.