2015-07-17 06:00

2015-07-17 06:00

Kommunen får ta till tillfälliga lösningar

KARLSKOGA: Fler ensamkommande flyktingbarn behöver boende

Just nu anländer många ensamkommande flyktingbarn till Sverige.
Detta har lett till att Migrationsverket använder tvångsåtgärder för att med jämn fördelning placera de asylsökande barnen i landets kommuner.
Håkan Stenholm, enhetschef barn och unga på socialförvaltningen i Karlskoga kommun, vittnar om att det kan bli svårt att hitta bra platser åt alla.

Hittills i år har 4500 ensamkommande flyktingbarn tagits emot av landets kommuner rapporterar svt.se.

Håkan Stenholm förklarar att de boenden som Karlskoga kommun har till sitt förfogande snart är fullbelagda.

– Det blir svårare och svårare. Poeten där vi tar emot pojkar från 16 år och uppåt kanske inte räcker till. Den senaste tiden har vi tagit emot flickor och personer under 16 år som alltså måste placeras någon annanstans, förklarar Stenholm, enhetschef barn och unga på socialförvaltningen i Karlskoga kommun.

Inte ensamma

Kommunen har också möjlighet att använda sig av privata aktörer som erbjuder boenden åt de ensamkommande barnen.

Dessvärre är de platserna slut just nu, berättar Stenholm.

– Det här är ett problem som Karlskoga kommun inte är ensamt om, det finns i flera kommuner.

– Vi har suttit nu i veckan och försökt hitta akuta lösningar, säger Stenholm.

Tillfälliga lösningar

Konsekvenserna av att platserna på boenden för ensamkommande flyktingbarn inte räcker till blir enligt Stenholm att kommunen tvingas till tillfälliga lösningar.

En lösning är att de ensamkommande barnen får en plats hos något av de familjehem som kommunen har till sitt förfogande.

Samtidigt berättar Håkan Stenholm att man helst vill se långsiktiga lösningar där barnen får ett boende med god kvalitet.

– Grundtanken har varit att man ska ha boenden som Poeten där barnen omges av kunnig personal som kan hjälpa till med de svårigheter som de ställs inför. Jag tror att vi behöver fler sådana boenden och vi behöver kunna ta emot flickor och personer under 16 år. Och som sagt, det här är ett problem som finns i hela landet, tillägger Stenholm.

Ett ansvar

Stenholm förklarar att det är svårt att förutse och ge några prognoser på hur många barn som kommer att behöva ett boende i Karlskoga.

I förlängningen kan det bli aktuellt för kommunen att ta hjälp av privata aktörer.

– Det kan gå så långt att vi tar kontakt med familjehemsorganisationer, privata aktörer som säljer platser hos familjehem till kommunen.

Stenholm förklarar också att kommunen har ett ansvar enligt socialtjänstlagen att ta hand om de ensamkommande barnen.

– Problemet är dubbelt. Vi kan inte låta dem vänta på Öresundsbron och det är därför tvånget från Migrationsverket finns. Men självklart innebär det en belastning för kommunen personalmässigt eftersom att vi måste se till att de får den hjälp de behöver.

Hittills i år har 4500 ensamkommande flyktingbarn tagits emot av landets kommuner rapporterar svt.se.

Håkan Stenholm förklarar att de boenden som Karlskoga kommun har till sitt förfogande snart är fullbelagda.

– Det blir svårare och svårare. Poeten där vi tar emot pojkar från 16 år och uppåt kanske inte räcker till. Den senaste tiden har vi tagit emot flickor och personer under 16 år som alltså måste placeras någon annanstans, förklarar Stenholm, enhetschef barn och unga på socialförvaltningen i Karlskoga kommun.

Inte ensamma

Kommunen har också möjlighet att använda sig av privata aktörer som erbjuder boenden åt de ensamkommande barnen.

Dessvärre är de platserna slut just nu, berättar Stenholm.

– Det här är ett problem som Karlskoga kommun inte är ensamt om, det finns i flera kommuner.

– Vi har suttit nu i veckan och försökt hitta akuta lösningar, säger Stenholm.

Tillfälliga lösningar

Konsekvenserna av att platserna på boenden för ensamkommande flyktingbarn inte räcker till blir enligt Stenholm att kommunen tvingas till tillfälliga lösningar.

En lösning är att de ensamkommande barnen får en plats hos något av de familjehem som kommunen har till sitt förfogande.

Samtidigt berättar Håkan Stenholm att man helst vill se långsiktiga lösningar där barnen får ett boende med god kvalitet.

– Grundtanken har varit att man ska ha boenden som Poeten där barnen omges av kunnig personal som kan hjälpa till med de svårigheter som de ställs inför. Jag tror att vi behöver fler sådana boenden och vi behöver kunna ta emot flickor och personer under 16 år. Och som sagt, det här är ett problem som finns i hela landet, tillägger Stenholm.

Ett ansvar

Stenholm förklarar att det är svårt att förutse och ge några prognoser på hur många barn som kommer att behöva ett boende i Karlskoga.

I förlängningen kan det bli aktuellt för kommunen att ta hjälp av privata aktörer.

– Det kan gå så långt att vi tar kontakt med familjehemsorganisationer, privata aktörer som säljer platser hos familjehem till kommunen.

Stenholm förklarar också att kommunen har ett ansvar enligt socialtjänstlagen att ta hand om de ensamkommande barnen.

– Problemet är dubbelt. Vi kan inte låta dem vänta på Öresundsbron och det är därför tvånget från Migrationsverket finns. Men självklart innebär det en belastning för kommunen personalmässigt eftersom att vi måste se till att de får den hjälp de behöver.

  • Moa Blomgren