2015-07-16 15:31

2015-07-16 15:31

"Underskatta aldrig blixten"

KARLSKOGA: Stanna inne och dra ur sladdarna när det åskar

Till veckan spår meteorologerna att det kommer att åska på flera håll i landet.

Det innebär att det är dags att vidta åtgärder för att slippa råka illa ut.

– Underskatta aldrig åska, ta alltid det säkra före det osäkra, menar Henrik Winkler på Bergslagens räddningstjänst.

Brandingenjör Henrik Winkler berättar att Bergslagens räddningstjänst släcker ett antal bränder varje år där orsaken varit blixtnedslag.

– Dessutom finns det säkert ett mörkertal eftersom det inte alltid går att konstatera med säkerhet att blixten orsakat branden.

Henrik Winkler tycker att man alltid ska ha respekt för åskoväder. Statistiken berättar att de flesta som skadas drabbas sommartid, utomhus och under fritidsaktivitet i närheten av träd. Omkring 17 personer per år sjukhusvårdas i Sverige efter blixtolyckor enligt Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Det bästa skyddet är alltså att hålla sig inomhus.

Blixtnedslag vållar också skador för miljontals kronor i svenska hem varje år.

Men för att slippa få kortslutning i tv:n eller datorn finns det en enkel lösning.

– Även om det kan kännas lite krångligt är det bästa sättet att skydda sig att dra ut sladdarna till all elektronisk utrustning när åskan går. Då minskar man också brandrisken.

Men det är ju inte alltid man är hemma. Det säkraste är därför att installera jordfelsbrytare och ett överspänningsskydd, som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp. Den absoluta merparten av alla skador som förorsakas av blixtnedslag beror nämligen på överspänning när blixten följt el- eller teleledningar in i byggnaden. Det behövs bara en sekundsnabb spänningstopp för att datorn eller tv-apparaten ska förstöras.

Brandingenjör Henrik Winkler berättar att Bergslagens räddningstjänst släcker ett antal bränder varje år där orsaken varit blixtnedslag.

– Dessutom finns det säkert ett mörkertal eftersom det inte alltid går att konstatera med säkerhet att blixten orsakat branden.

Henrik Winkler tycker att man alltid ska ha respekt för åskoväder. Statistiken berättar att de flesta som skadas drabbas sommartid, utomhus och under fritidsaktivitet i närheten av träd. Omkring 17 personer per år sjukhusvårdas i Sverige efter blixtolyckor enligt Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Det bästa skyddet är alltså att hålla sig inomhus.

Blixtnedslag vållar också skador för miljontals kronor i svenska hem varje år.

Men för att slippa få kortslutning i tv:n eller datorn finns det en enkel lösning.

– Även om det kan kännas lite krångligt är det bästa sättet att skydda sig att dra ut sladdarna till all elektronisk utrustning när åskan går. Då minskar man också brandrisken.

Men det är ju inte alltid man är hemma. Det säkraste är därför att installera jordfelsbrytare och ett överspänningsskydd, som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp. Den absoluta merparten av alla skador som förorsakas av blixtnedslag beror nämligen på överspänning när blixten följt el- eller teleledningar in i byggnaden. Det behövs bara en sekundsnabb spänningstopp för att datorn eller tv-apparaten ska förstöras.

Så skyddar du dig

Stanna inne

Om du måste vara ute, undvik träd och platser som ligger högt

Dra ut sladdarna till all elektronisk utrustning

Installera jordfelsbrytare

Installera ett åsk- och överspänningsskydd. Det ger ett bra skydd för hemmets elektronik och kan även användas för att stänga av apparater som står i stand-by-läge

Installera en åskledare som leder ner blixten i marken

Kopiera de viktigaste datafilerna och familjens digitala bilder

Källa: