2015-07-16 15:22

2015-07-16 15:22

Blandrashundar populära i länet

LÄNET: Särskild ras och stamtavla av mindre intresse för hundägarna

Agria Djurförsäkring konstaterar att Sveriges mest populära hundras just nu är en hund av blandras.

Så är även fallet i Örebro län.

Den mest populära hundrasen i Örebro län är en blandrashund. Därefter följer schäfer och labrador.

Utseende och lynne avgör

Intresset för blandrashundar förklaras av att ägarna inte tycker att det är viktigt att hunden är av en särskild ras, eller har en stamtavla.

Populariteten hos blandrashundar förklaras också av att ägarna inte har något intresse av att låta hundarna delta på utställningar.

– I stället är det faktorer som att man gillar hundens utseende och att den verkar vara trevlig som avgör valet av hund, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur, Agria Djurförsäkring i ett pressmeddelande.

Hundar får människonamn

Enligt Agria Djurförsäkring är Molly det mest vanliga namnet på tikar i Örebro län, vilket stämmer överens med trenden att kalla sina djur för människonamn.

Hanhundar däremot får vanligtvis ett mer traditionellt hundnamn som exempelvis Bamse.

Efter Molly är Wilma och Bella de populäraste hundnamnen i länet, skriver Agria.

I sammanhanget kan man notera att både Molly och Wilma låg i namntoppen för barn födda 2014.

Den mest populära hundrasen i Örebro län är en blandrashund. Därefter följer schäfer och labrador.

Utseende och lynne avgör

Intresset för blandrashundar förklaras av att ägarna inte tycker att det är viktigt att hunden är av en särskild ras, eller har en stamtavla.

Populariteten hos blandrashundar förklaras också av att ägarna inte har något intresse av att låta hundarna delta på utställningar.

– I stället är det faktorer som att man gillar hundens utseende och att den verkar vara trevlig som avgör valet av hund, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur, Agria Djurförsäkring i ett pressmeddelande.

Hundar får människonamn

Enligt Agria Djurförsäkring är Molly det mest vanliga namnet på tikar i Örebro län, vilket stämmer överens med trenden att kalla sina djur för människonamn.

Hanhundar däremot får vanligtvis ett mer traditionellt hundnamn som exempelvis Bamse.

Efter Molly är Wilma och Bella de populäraste hundnamnen i länet, skriver Agria.

I sammanhanget kan man notera att både Molly och Wilma låg i namntoppen för barn födda 2014.