2015-07-09 06:00

2015-07-09 06:00

Konkurser i Örebro län ökar

ÖREBRO LÄN: Antal konkurser minskar, men inte i Örebro län

Trenden är tydlig, det går bra nu för företagen i Sverige. Efter första halvåret 2015 visar färsk konkursstatistik från Creditsafe att antalet konkurser minskar för sjätte månaden i rad.

Sveriges aktiebolag går bra och minskningen av antalet konkurser fortsätter. Under årets sex första månader minskade antalet konkurser med 8 procent till 2 996. Under juni månad gick totalt 585 aktiebolag i konkurs, vilket även det är en tydlig minskning med fem procent jämfört med samma månad året innan.

Sjunkande siffror

Även om konkursbarometern visar på sjunkande siffror totalt är det vissa län som går åt motsatt håll. De län som uppvisar ökande antal konkurser efter årets första sex månader är Gotlands län med hela plus 400 procent.

Örebro ökar

Uppsala plus 33 procent, Jämtland plus 11 procent, Halland plus 3 procent, Västerbotten plus 2 procent, Östergötland plus 2 procent och Örebro plus 1 procent. Störst positiv trend hittills i år finns i Dalarna som har minus 39 procent.

Antalet anställda som berördes av konkurserna i juni var 1 437 och minskade därmed med en procent jämfört med juni 2014.

Snitt tre anställda

Det genomsnittliga aktiebolaget som gick i konkurs hade tre anställda och 27 av aktiebolagen hade fler än tio anställda. Den genomsnittliga omsättningen i de konkursade bolagen ökade med tre procent och uppgick till 4,3 miljoner.

Sveriges aktiebolag går bra och minskningen av antalet konkurser fortsätter. Under årets sex första månader minskade antalet konkurser med 8 procent till 2 996. Under juni månad gick totalt 585 aktiebolag i konkurs, vilket även det är en tydlig minskning med fem procent jämfört med samma månad året innan.

Sjunkande siffror

Även om konkursbarometern visar på sjunkande siffror totalt är det vissa län som går åt motsatt håll. De län som uppvisar ökande antal konkurser efter årets första sex månader är Gotlands län med hela plus 400 procent.

Örebro ökar

Uppsala plus 33 procent, Jämtland plus 11 procent, Halland plus 3 procent, Västerbotten plus 2 procent, Östergötland plus 2 procent och Örebro plus 1 procent. Störst positiv trend hittills i år finns i Dalarna som har minus 39 procent.

Antalet anställda som berördes av konkurserna i juni var 1 437 och minskade därmed med en procent jämfört med juni 2014.

Snitt tre anställda

Det genomsnittliga aktiebolaget som gick i konkurs hade tre anställda och 27 av aktiebolagen hade fler än tio anställda. Den genomsnittliga omsättningen i de konkursade bolagen ökade med tre procent och uppgick till 4,3 miljoner.