2015-07-07 16:29

2015-07-07 16:29

Vattenprov vid fem EU-bad

KARLSKOGA: Generellt sett bra badvatten konstaterar miljöinspektörerna Jennie Karlsson och Kajsa Edbom

Vattenprov. ”Det har generellt sett varit bra badvatten genom åren”, säger Jennie Karlsson som tillsammans med Kajsa Edbom, båda är miljöinspektörer, ägnade tisdagen åt att ta badvattenprover vid fem så kallade EU-bad i Karlskoga.

Det är badplatserna vid västra och östra Näset, Strandvallen eller hundbadplatsen, Sandtorpsbadet och Sandviksbadet som är klassade som EU-bad. Sen tillkommer tre kommunala badplatser och det är Lunedet, Lersjön och Espenäs. Kajsa Edbom berättar att det är hårt reglerat hur och när kontrollen av EU-bad ska göras och därför kan inte kommunens miljöinspektörer välja själv när proven ska tas.

– Men det är samma provtagning i båda fallen, förklarar Kajsa Edbom.

– Vi ska ta proven på EU-baden när det är en representativ baddag och vi har bedömt att tisdagen är den mest representativa den här veckan, tillägger hon.

Det är den andra av tre provtagningar denna sommar. Den första genomfördes vecka 25 och den tredje och avslutande provtagningen sker vecka 31. Ett första preliminärt svar kommer relativt snabbt och visar det onormala värden tas nya prov.

Vattenprovet tas på en meter djupt vatten, 30 centimeter under ytan, och det är förekomsten av indikationsbakterier som intestinala enterokocker och E.coli som undersöks.

– Det är inte indikationsbakterierna som man är orolig för men om det finns sådana kan det också finnas andra farligare bakterier, säger Jennie Karlsson och berättar att badtemperaturen vid västra Näset uppgick till 18,9 grader vid lunchtid.

När det gäller alger, det handlar egentligen om cyanobakterier som ofta kallas blågröna alger, sker visuella kontroller. Är det stor förekomst tas kontakt med kultur- och föreningsförvaltningen.

Det är badplatserna vid västra och östra Näset, Strandvallen eller hundbadplatsen, Sandtorpsbadet och Sandviksbadet som är klassade som EU-bad. Sen tillkommer tre kommunala badplatser och det är Lunedet, Lersjön och Espenäs. Kajsa Edbom berättar att det är hårt reglerat hur och när kontrollen av EU-bad ska göras och därför kan inte kommunens miljöinspektörer välja själv när proven ska tas.

– Men det är samma provtagning i båda fallen, förklarar Kajsa Edbom.

– Vi ska ta proven på EU-baden när det är en representativ baddag och vi har bedömt att tisdagen är den mest representativa den här veckan, tillägger hon.

Det är den andra av tre provtagningar denna sommar. Den första genomfördes vecka 25 och den tredje och avslutande provtagningen sker vecka 31. Ett första preliminärt svar kommer relativt snabbt och visar det onormala värden tas nya prov.

Vattenprovet tas på en meter djupt vatten, 30 centimeter under ytan, och det är förekomsten av indikationsbakterier som intestinala enterokocker och E.coli som undersöks.

– Det är inte indikationsbakterierna som man är orolig för men om det finns sådana kan det också finnas andra farligare bakterier, säger Jennie Karlsson och berättar att badtemperaturen vid västra Näset uppgick till 18,9 grader vid lunchtid.

När det gäller alger, det handlar egentligen om cyanobakterier som ofta kallas blågröna alger, sker visuella kontroller. Är det stor förekomst tas kontakt med kultur- och föreningsförvaltningen.