2015-07-07 06:00

2015-07-07 08:05

Facket på sommarjobbet

KARLSKOGA: LO-distriktet sökte upp sommarjobbande ungdomar i Karlskoga och Degerfors

LO-distriktets kampanj Facket på sommarjobbet nådde på måndagen Karlskoga och Degerfors. Laura Sumanen, ansvarig för kampanjen i Örebro län, berättar att man under första veckan träffade fler än 200 sommarjobbande ungdomar.

Sommarjobbare hör till dem som ofta råkar illa ut på arbetsmarknaden men kampanjen Facket på sommarjobbet upptäckte inga alarmerande brister under första veckan.

– Vi har inte stött på särskilt många problem, säger Laura Sumanen och tillägger att de fel som upptäckts handlar om ungdomar som varit för unga för att stå i en kassa.

Fackets lilla hjälpreda berättar att man får sommarjobba redan innan man fyllt 13 år. Men bara med enklare saker som att jobba i trädgård, plocka frukt eller sälja majblommor. Det är inte tillåtet att jobba med farliga maskiner eller kemikalier innan man fyllt 18 år och då ska man heller inte jobba ensam eller själv ha hand om pengar.

Laura Sumanen hade sex, sju andra ungdomar till sin hjälp. Innan måndagens besöksrunda inleddes samlades gruppen i LO-distriktets lokaler på Kungsvägen.

– Vi frågar om lov innan vi går in och pratar med sommarjobbarna, säger Laura Sumanen och räknar med att det blir många restauranger och butiker i centrum som får besök samt en och annan kommunal inrättning.

– Vi frågar om det passar och går inte in i restauranger under värsta rusningstid, tillägger hon och berättar att få av de ungdomar som besökts klagat på arbetsvillkoren.

– Men de är nöjda med att vi söker upp dem, konstaterar hon.

– De flesta sommarjobbarna vet inte om de har problem eftersom de inte känner till vad de kan förvänta sig av avtal och villkor, säger Jennifer Undestam.

– Vi löser inte problemen utan förmedlar det vi får fram till rätt förbund som får ta tag i problemet, tillägger Jennifer Undestam.

De som deltar i kampanjen bär röda tröjor med texten ”Hur ska du ha det på jobbet? Fråga mig!” i vitt.

– Vi lämnar små foldrar med värdefull information till alla som vi besöker, säger Laura Sumanen och pekar på baksidan av foldern där telefonnumret 020 - 56 00 56 står.

– Det är en hjälptelefon som är öppen året runt dit alla kan ringa. Det är gratis och man kan även ringa anonymt om man vill, säger Laura Sumanen och påpekar att även chefer är välkomna att använda hjälptelefonen.

– Det är sällan fel och brister beror på illvilja från chefernas sida. Är något fel beror det oftast på okunskap, konstaterar Laura Sumanen.

Sommarjobbare hör till dem som ofta råkar illa ut på arbetsmarknaden men kampanjen Facket på sommarjobbet upptäckte inga alarmerande brister under första veckan.

– Vi har inte stött på särskilt många problem, säger Laura Sumanen och tillägger att de fel som upptäckts handlar om ungdomar som varit för unga för att stå i en kassa.

Fackets lilla hjälpreda berättar att man får sommarjobba redan innan man fyllt 13 år. Men bara med enklare saker som att jobba i trädgård, plocka frukt eller sälja majblommor. Det är inte tillåtet att jobba med farliga maskiner eller kemikalier innan man fyllt 18 år och då ska man heller inte jobba ensam eller själv ha hand om pengar.

Laura Sumanen hade sex, sju andra ungdomar till sin hjälp. Innan måndagens besöksrunda inleddes samlades gruppen i LO-distriktets lokaler på Kungsvägen.

– Vi frågar om lov innan vi går in och pratar med sommarjobbarna, säger Laura Sumanen och räknar med att det blir många restauranger och butiker i centrum som får besök samt en och annan kommunal inrättning.

– Vi frågar om det passar och går inte in i restauranger under värsta rusningstid, tillägger hon och berättar att få av de ungdomar som besökts klagat på arbetsvillkoren.

– Men de är nöjda med att vi söker upp dem, konstaterar hon.

– De flesta sommarjobbarna vet inte om de har problem eftersom de inte känner till vad de kan förvänta sig av avtal och villkor, säger Jennifer Undestam.

– Vi löser inte problemen utan förmedlar det vi får fram till rätt förbund som får ta tag i problemet, tillägger Jennifer Undestam.

De som deltar i kampanjen bär röda tröjor med texten ”Hur ska du ha det på jobbet? Fråga mig!” i vitt.

– Vi lämnar små foldrar med värdefull information till alla som vi besöker, säger Laura Sumanen och pekar på baksidan av foldern där telefonnumret 020 - 56 00 56 står.

– Det är en hjälptelefon som är öppen året runt dit alla kan ringa. Det är gratis och man kan även ringa anonymt om man vill, säger Laura Sumanen och påpekar att även chefer är välkomna att använda hjälptelefonen.

– Det är sällan fel och brister beror på illvilja från chefernas sida. Är något fel beror det oftast på okunskap, konstaterar Laura Sumanen.