2015-07-07 19:08

2015-07-07 19:08

De vill ha ett Ronald McDonald-barnhus

ÖREBRO: Allinsen vill bygga ett barnhus i anslutning till RSÖ.

Alliansen i Region Örebro län har lämnat in en motion till regionstyrelsen om att bygga ett Ronald McDonald barnhus i anslutning till USÖ

Familjer med svårt sjuka barn behöver stöd och hjälp på olika sätt. Det skriver Alliansen i en motion till Regionfullmäktige. De föreslår att de ska skicka en fråga Ronald McDonald Barnfond om de vill se över en framtida etablering av ett Ronald McDonald barnhus i anslutning till USÖ.

Fem stycken

– De finns redan i dag vid fem regionsjukhus i Sverige och de fungerar bra, säger oppositionsråd Ola Karlsson (M).

Ett barnhus fungerar så att väldigt sjuka barn eller barn som ofta besöker USÖ ska få bo ihop med sin familj på barnhuset.

– Barnhusen är inte så sterila som sjukhus, utan är mer gemytliga och hemtrevliga. Ett barnhus skulle ge dessa barn och familjer en möjlighet att slippa från sjukhusmiljön, säger Ola Karlsson .

Ronald McDonald Barnfond startade 1990 och är en fristående ideell stiftelse som drivs utan vinstintresse. På frågan om en hamburgerkedja verkligen ska ligga bakom ett barnhus svarar han.

Fristående stiftelse

– Det är en fristående stiftelse och det är Mc-Donalds som ordnar med sponsorer. Men själva barnhuset är fristående och drivs av ideellt arbetande volontärer. Den enda kostnaden för oss skulle vara marken där huset skulle stå.

Ola Karlsson tror inte att de andra partierna går emot motionen.

– För 25 år sedan var frågan uppe förra gången och då var det känsligare. Nu tror jag inte det blir samma diskussion. Om allt går som det går så tar det 1,5-2 år innan det kommer till stånd ett barnhus, säger Ola Karlsson.

Familjer med svårt sjuka barn behöver stöd och hjälp på olika sätt. Det skriver Alliansen i en motion till Regionfullmäktige. De föreslår att de ska skicka en fråga Ronald McDonald Barnfond om de vill se över en framtida etablering av ett Ronald McDonald barnhus i anslutning till USÖ.

Fem stycken

– De finns redan i dag vid fem regionsjukhus i Sverige och de fungerar bra, säger oppositionsråd Ola Karlsson (M).

Ett barnhus fungerar så att väldigt sjuka barn eller barn som ofta besöker USÖ ska få bo ihop med sin familj på barnhuset.

– Barnhusen är inte så sterila som sjukhus, utan är mer gemytliga och hemtrevliga. Ett barnhus skulle ge dessa barn och familjer en möjlighet att slippa från sjukhusmiljön, säger Ola Karlsson .

Ronald McDonald Barnfond startade 1990 och är en fristående ideell stiftelse som drivs utan vinstintresse. På frågan om en hamburgerkedja verkligen ska ligga bakom ett barnhus svarar han.

Fristående stiftelse

– Det är en fristående stiftelse och det är Mc-Donalds som ordnar med sponsorer. Men själva barnhuset är fristående och drivs av ideellt arbetande volontärer. Den enda kostnaden för oss skulle vara marken där huset skulle stå.

Ola Karlsson tror inte att de andra partierna går emot motionen.

– För 25 år sedan var frågan uppe förra gången och då var det känsligare. Nu tror jag inte det blir samma diskussion. Om allt går som det går så tar det 1,5-2 år innan det kommer till stånd ett barnhus, säger Ola Karlsson.