2015-07-02 06:00

2015-07-02 06:00

Avtal för hållbar utveckling

MILJÖ

Jordens Vänner vill stoppa TTIP.

Miljöorganisationen Jordens Vänner tar nu till odemokratiska metoder för att stoppa TTIP. Samtidigt kan frihandelsavtalet skapa tillväxt med gröna jobb. Jordens Vänner väljer nu att ta strid mot hållbar utveckling.

23,5 miljoner människor i EU är idag arbetslösa. Det är ett stort problem. Frihandelsavtalet TTIP skulle stärka relationerna med bland annat USA och utveckla exportmarknaden som EU-länder är starkt beroende av. TTIP har varit ett aktuellt ämne sedan Cecilia Malmström (FP) lyfte frågan i EU. Avtalet som ska utveckla exportmarknaden i Europa och skapa nya jobb. Utvecklade exportmöjligheter som skapar nya jobb är avgörande.

Miljörörelsens radikaler Jordens Vänner väljer att kritisera avtalet. Obefogad kritik i debatten mot ett avtal som inte hotar miljön. Fabricerade vänsterpolitiskt präglade påståenden om frihandelsavtalet som ett hot mot vår miljö. Organisationen har demonstrerat på flera orter i landet med sin uppblåsta TTIP-häst, som bara förlöjligar utspelet.

Enligt organisationens hemsida bjuder de i Almedalen in till panelsamtal där inte liberala och borgerliga representanter närvarar. Om man utger sig för att vara en demokratisk organisation, vilket Jordens Vänner gör, är det viktigt att alla kommer till tals. Det är märkligt att riksdagens två mycket TTIP-kritiska partier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, är de enda partierna som medverkar i panelen. Lantbrukarnas riksförbund (LRF) står själva som förespråkare av TTIP i panelen. De är kritiska till det ensidiga upplägget.

Frihandelsavtalets exportmöjligheter skulle ge utrymme för nya jobb - gröna jobb i moderna miljövänliga verksamheter. LRF menar att avtalet gynnar svenskt näringsliv och pekar på vikten av lyckade förhandlingar som leder till ett bra avtal. Om vi får sådan tillväxt får miljön ett lyft. Hållbar utveckling bygger på att människor är sysselsatta i ett samhälle som har hållbar ekonomi, miljö och social utveckling. TTIP strider inte mot något av dessa. Det skapar långsiktigt olika typer av jobb. Jobb som främjar hållbar miljö. Om inga jobb går före framväxande gröna jobb på en internationell marknad försvinner miljörörelsen. Jordens Vänner borde inse fördelarna med internationella samarbeten. Organisationen är i sig en del av världsomfattande Friends of the Earth. Tillväxtkritisk syn som hotar miljön får inte gå före produktiv arbetsmarknadspolitik. Politiska principer får inte vara viktigare än effektiva lösningar på akuta problem.

Internationella samarbeten skapar lösningar på globala problem. LRF vill ha ett avtal som är bra för Europa och Sverige. Ekonomi, miljö och sociala frågor är globala frågor där behov av problemlösning finns. Ekonomi lägger grunden för vår välfärd och är starkt knuten till sociala frågor som fattigdom och förtryck. En god miljö utan klimatförändringar är avgörande för allas överlevnad på lång sikt. Om det ska vara möjligt måste vi samarbeta internationellt och öppna upp för företag att anpassa sig till en global marknad.

Naturskyddsföreningen, Sveriges största och äldsta miljöorganisation, har ännu inte tagit ställning till TTIP. Föreningens verksamhetsriktlinjer nämner inte avtalet men belyser att man ska verka nationellt, inom EU och i globala sammanhang. Ordförande Johanna Sandahl menar att vi ser många risker med ett avtal. Det är i alla fall få saker som tyder på att miljö- och konsumentskydd kommer att stärkas genom ett avtal. Tanke före handling är alltid en hållbar strategi. Naturskyddsföreningen framstår som försiktiga men medvetna.

Risker i avtalet är för den företagarvänlige svårt att se. Avtalet är en tillgång även för miljörörelsen. På lång sikt ger det gröna jobb och Sveriges ledande miljöorganisation kommer sannolikt fatta rätt beslut i frågan. LRF resonerar att det som är bra för tillväxt och sysselsättning i Sverige är bra för Sverige. Eva Åström vid kommunikationsavdelningen hos LRF menar att man är positiva till avtalet och tycker det är tråkigt att inte resten av näringslivet, med starka förespråkare, finns med i Jordens Vänners panel. När diskussionen principiellt förs med en åsikt hörd förlorar Jordens Vänner sin trovärdighet.

Miljöorganisationen Jordens Vänner tar nu till odemokratiska metoder för att stoppa TTIP. Samtidigt kan frihandelsavtalet skapa tillväxt med gröna jobb. Jordens Vänner väljer nu att ta strid mot hållbar utveckling.

23,5 miljoner människor i EU är idag arbetslösa. Det är ett stort problem. Frihandelsavtalet TTIP skulle stärka relationerna med bland annat USA och utveckla exportmarknaden som EU-länder är starkt beroende av. TTIP har varit ett aktuellt ämne sedan Cecilia Malmström (FP) lyfte frågan i EU. Avtalet som ska utveckla exportmarknaden i Europa och skapa nya jobb. Utvecklade exportmöjligheter som skapar nya jobb är avgörande.

Miljörörelsens radikaler Jordens Vänner väljer att kritisera avtalet. Obefogad kritik i debatten mot ett avtal som inte hotar miljön. Fabricerade vänsterpolitiskt präglade påståenden om frihandelsavtalet som ett hot mot vår miljö. Organisationen har demonstrerat på flera orter i landet med sin uppblåsta TTIP-häst, som bara förlöjligar utspelet.

Enligt organisationens hemsida bjuder de i Almedalen in till panelsamtal där inte liberala och borgerliga representanter närvarar. Om man utger sig för att vara en demokratisk organisation, vilket Jordens Vänner gör, är det viktigt att alla kommer till tals. Det är märkligt att riksdagens två mycket TTIP-kritiska partier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, är de enda partierna som medverkar i panelen. Lantbrukarnas riksförbund (LRF) står själva som förespråkare av TTIP i panelen. De är kritiska till det ensidiga upplägget.

Frihandelsavtalets exportmöjligheter skulle ge utrymme för nya jobb - gröna jobb i moderna miljövänliga verksamheter. LRF menar att avtalet gynnar svenskt näringsliv och pekar på vikten av lyckade förhandlingar som leder till ett bra avtal. Om vi får sådan tillväxt får miljön ett lyft. Hållbar utveckling bygger på att människor är sysselsatta i ett samhälle som har hållbar ekonomi, miljö och social utveckling. TTIP strider inte mot något av dessa. Det skapar långsiktigt olika typer av jobb. Jobb som främjar hållbar miljö. Om inga jobb går före framväxande gröna jobb på en internationell marknad försvinner miljörörelsen. Jordens Vänner borde inse fördelarna med internationella samarbeten. Organisationen är i sig en del av världsomfattande Friends of the Earth. Tillväxtkritisk syn som hotar miljön får inte gå före produktiv arbetsmarknadspolitik. Politiska principer får inte vara viktigare än effektiva lösningar på akuta problem.

Internationella samarbeten skapar lösningar på globala problem. LRF vill ha ett avtal som är bra för Europa och Sverige. Ekonomi, miljö och sociala frågor är globala frågor där behov av problemlösning finns. Ekonomi lägger grunden för vår välfärd och är starkt knuten till sociala frågor som fattigdom och förtryck. En god miljö utan klimatförändringar är avgörande för allas överlevnad på lång sikt. Om det ska vara möjligt måste vi samarbeta internationellt och öppna upp för företag att anpassa sig till en global marknad.

Naturskyddsföreningen, Sveriges största och äldsta miljöorganisation, har ännu inte tagit ställning till TTIP. Föreningens verksamhetsriktlinjer nämner inte avtalet men belyser att man ska verka nationellt, inom EU och i globala sammanhang. Ordförande Johanna Sandahl menar att vi ser många risker med ett avtal. Det är i alla fall få saker som tyder på att miljö- och konsumentskydd kommer att stärkas genom ett avtal. Tanke före handling är alltid en hållbar strategi. Naturskyddsföreningen framstår som försiktiga men medvetna.

Risker i avtalet är för den företagarvänlige svårt att se. Avtalet är en tillgång även för miljörörelsen. På lång sikt ger det gröna jobb och Sveriges ledande miljöorganisation kommer sannolikt fatta rätt beslut i frågan. LRF resonerar att det som är bra för tillväxt och sysselsättning i Sverige är bra för Sverige. Eva Åström vid kommunikationsavdelningen hos LRF menar att man är positiva till avtalet och tycker det är tråkigt att inte resten av näringslivet, med starka förespråkare, finns med i Jordens Vänners panel. När diskussionen principiellt förs med en åsikt hörd förlorar Jordens Vänner sin trovärdighet.