2015-07-01 15:49

2015-07-01 15:49

Mer demokrati i skolan

KARLSKOGA: Skrämmande resultat efter ungdomarnas demokratiundersökning

Åtta ungdomar har haft feriepraktikplats och deras uppgift var att ta reda på vad barn och ungdomar vet om demokrati, sina rättigheter och om de kände sig trygga. Resultat var nedslående. Deras recept var tydlig, lyft upp demokrati och rättigheter i skolan och bädda in det i många ämnen.

De var indelade i fyra grupper. En grupp frågad barn mellan 6-12 år om demokrati, nästa grupp pratade med ungdomar mellan 13-24 år. Tredje gruppen pratade med ungdomar om trygghet och otrygghet. Sista gruppen la upp planerna för ett ungdomsfullmäktige. Resultatet var skrämmande.

Rättigheter

I de yngre åren visst 9 av 20 barn inte vad demokrati var, 8 av 20 kunde inte sina rättigheter. 13 av 20 har blivit mobbad i skolan. 2 personer av 20 ville inte leka med barn med annan hudfärg och då var barnen under 12 år.

I åldrarna 13-24 var kunskapen om demokratins grunder väldigt dåliga och var tredje elev mellan 16-18 år kände inte till sina demokratiska rättigheter. Undersökningen om säkerhet visade att tjejer känner sig otrygga när de är ute under kvällstid.

Ungdomarna som gjort enkäterna var förvånade över resultatet.

– Vi trodde nog att de skulle kunna mer, säger Frida Andersson.

Andreas Lindgren berättar att det finns saker skolan kan göra.

– Lyft upp demokrati och rättigheter tidigare i skolan och inom fler ämnen.

Alla åtta har växt som personer när de gjort undersökningen.

– Vi har lärt oss mycket själva och vi har även kommit på lösningar.

Att elever känner sig utanför och mobbade kan man lösa genom att klassen en gång i veckan är ute och bara är med varandra som en grupp.

– När jag gick i skolan fick vi höra hur dåligt det var med rasism, men vi fick aldrig läsa om det. Det tror jag många skulle ha behövt, berättar Andreas Lindgren.

Gruppen har även dragit upp riktlinjer runt ett ungdomsfullmäktige. Nu är det upp till politikerna att lyssna på de yngre.

De var indelade i fyra grupper. En grupp frågad barn mellan 6-12 år om demokrati, nästa grupp pratade med ungdomar mellan 13-24 år. Tredje gruppen pratade med ungdomar om trygghet och otrygghet. Sista gruppen la upp planerna för ett ungdomsfullmäktige. Resultatet var skrämmande.

Rättigheter

I de yngre åren visst 9 av 20 barn inte vad demokrati var, 8 av 20 kunde inte sina rättigheter. 13 av 20 har blivit mobbad i skolan. 2 personer av 20 ville inte leka med barn med annan hudfärg och då var barnen under 12 år.

I åldrarna 13-24 var kunskapen om demokratins grunder väldigt dåliga och var tredje elev mellan 16-18 år kände inte till sina demokratiska rättigheter. Undersökningen om säkerhet visade att tjejer känner sig otrygga när de är ute under kvällstid.

Ungdomarna som gjort enkäterna var förvånade över resultatet.

– Vi trodde nog att de skulle kunna mer, säger Frida Andersson.

Andreas Lindgren berättar att det finns saker skolan kan göra.

– Lyft upp demokrati och rättigheter tidigare i skolan och inom fler ämnen.

Alla åtta har växt som personer när de gjort undersökningen.

– Vi har lärt oss mycket själva och vi har även kommit på lösningar.

Att elever känner sig utanför och mobbade kan man lösa genom att klassen en gång i veckan är ute och bara är med varandra som en grupp.

– När jag gick i skolan fick vi höra hur dåligt det var med rasism, men vi fick aldrig läsa om det. Det tror jag många skulle ha behövt, berättar Andreas Lindgren.

Gruppen har även dragit upp riktlinjer runt ett ungdomsfullmäktige. Nu är det upp till politikerna att lyssna på de yngre.

Demokrati som praktikplats

Karlskoga kommun har ett utbud av feriepraktikplatser inom en rad olika verksamheter. Vård, natur, förskola, arbeta med demokratiutveckling, föreningsverksamhet och att driva företag.

Källa: