2015-07-01 11:15

2015-07-01 11:15

Emigrantspel med koppling till samtiden

BJURTJÄRN: "Vi vill att människor ska känna att det inte är någon skillnad mellan då och nu"

I morgon, fredag den 3 juli, har bygdespelet Destination Amerika premiär på hembygdsgården Börjes utanför Storfors. Tidningen besökte Bjurtjärns teaterförening under repetitionerna av pjäsen som kretsar kring några av de bjurtjärnsbor som valde att söka lyckan i ett nytt land under 1800-talet.

Pjäsen är baserad på verkliga levnadsberättelser och utgår från de händelser som drabbade de totalt 261 personer från Bjurtjärn som valde att utvandra till USA mellan åren 1853 till 1854.

– Pjäsen berättar vad som hände de bjurtjärnsbor som valde att åka, vad som hände innan de åkte, på vägen dit och hur det blev när de kom fram, förklarar Yvonne Wind, från Bjurtjärns Teaterförening.

Koppling till nutid

Yvonne Wind som står för regi samt spelar en av rollerna i bygdespelet berättar att Destination Amerika kan beskrivas som en musikteater. Skådespelarna agerar inte bara, de sjunger också en hel del.

Dessutom innehåller stycket en sång som Yvonne kallar för röda tråden-sången, en melodi där emigranternas livsöden och vedermödor kopplas till nutiden.

– Sångerna som är med knyter an till händelserna i pjäsen. Dessutom har vi en sång som finns med som en röd tråd. Den kopplar emigranternas upplevelser till det som händer i dag i världen: vi vill gärna lyfta fram att den flykt från fattigdom som svenska emigranter gjorde då, har stora likheter med det som människor flyr från i dag.

Yvonne säger att Destination Amerika speglar den kärlek, sorg och glädje som var en del av emigranternas liv och resa. Hon tillägger att dessa livsingredienser återfinns hos de människor som befinner sig på flykt i dag.

– Vi vill att människor ska känna att det inte är någon skillnad mellan då och nu, mycket är likadant.

Hård resa

Nicke Larsson, som skrivit manuset, och som bedrivit forskning om emigranternas resa, betonar att strapatsen som människorna från Bjurtjärn utsatte sig för, inte var någon solskenshistoria.

Nickes efterforskningar har också legat till grund för karaktärerna som därmed är verklighetsbaserade.

– Hälften av de 261 som reste dog redan på skeppet i sjukdomar som kolera och mässlingen.

Årets pjäs är en vidareutveckling av tidigare års bygdespel och nu har mer tyngd lagts på själva teaterdelen. Teaterföreningen har även planer på att framföra den i de trakter där många av emigranterna slog sig ned.

– Vi har utvecklat den så att den ska kunna spelas i USA, på några orter i delstaten Wisconsin, bland annat Minneapolis, berättar Nicke Larsson.

Destination Amerika spelas även på lördag på hembygdsgården Börjes samt på söndag på Karlskoga Hembygdsgård.

Pjäsen är baserad på verkliga levnadsberättelser och utgår från de händelser som drabbade de totalt 261 personer från Bjurtjärn som valde att utvandra till USA mellan åren 1853 till 1854.

– Pjäsen berättar vad som hände de bjurtjärnsbor som valde att åka, vad som hände innan de åkte, på vägen dit och hur det blev när de kom fram, förklarar Yvonne Wind, från Bjurtjärns Teaterförening.

Koppling till nutid

Yvonne Wind som står för regi samt spelar en av rollerna i bygdespelet berättar att Destination Amerika kan beskrivas som en musikteater. Skådespelarna agerar inte bara, de sjunger också en hel del.

Dessutom innehåller stycket en sång som Yvonne kallar för röda tråden-sången, en melodi där emigranternas livsöden och vedermödor kopplas till nutiden.

– Sångerna som är med knyter an till händelserna i pjäsen. Dessutom har vi en sång som finns med som en röd tråd. Den kopplar emigranternas upplevelser till det som händer i dag i världen: vi vill gärna lyfta fram att den flykt från fattigdom som svenska emigranter gjorde då, har stora likheter med det som människor flyr från i dag.

Yvonne säger att Destination Amerika speglar den kärlek, sorg och glädje som var en del av emigranternas liv och resa. Hon tillägger att dessa livsingredienser återfinns hos de människor som befinner sig på flykt i dag.

– Vi vill att människor ska känna att det inte är någon skillnad mellan då och nu, mycket är likadant.

Hård resa

Nicke Larsson, som skrivit manuset, och som bedrivit forskning om emigranternas resa, betonar att strapatsen som människorna från Bjurtjärn utsatte sig för, inte var någon solskenshistoria.

Nickes efterforskningar har också legat till grund för karaktärerna som därmed är verklighetsbaserade.

– Hälften av de 261 som reste dog redan på skeppet i sjukdomar som kolera och mässlingen.

Årets pjäs är en vidareutveckling av tidigare års bygdespel och nu har mer tyngd lagts på själva teaterdelen. Teaterföreningen har även planer på att framföra den i de trakter där många av emigranterna slog sig ned.

– Vi har utvecklat den så att den ska kunna spelas i USA, på några orter i delstaten Wisconsin, bland annat Minneapolis, berättar Nicke Larsson.

Destination Amerika spelas även på lördag på hembygdsgården Börjes samt på söndag på Karlskoga Hembygdsgård.