2015-06-30 06:00

2015-06-30 06:00

Släpp tanken Boforsudden – rusta nuvarande båthamn

Förvånade kommuninnevånare

Den 23 juni kunde man i lokalpressen åter läsa att kommunens samhällsplanerare Bosse Björk är i farten igen med sitt planerande av den så kallade Boforsudden.

Han tycks ännu inte ha släppt tanken på att anlägga en småbåtshamn där. Kan ingen vettig kommunansvarig stoppa karln och därmed spara pengar?

Han konstaterar att stället vid Boforsudden är ett utsatt blåshål och för det andra kommer en pir att bli en kostsam onödig utgift. Ingen kommer troligen att förtöja sin båt där. Udden är dessutom ödslig och otillgänglig.

Dessutom finns det redan idag en bra och fint belägen småbåtshamn vid Aggerudsviken intill Boängsvägen. Det är bara det kommunen inte har skött underhållet av den på l åratal.

En upprustning av hamnen skulle bidra till större trevnad för både båtägare och allmänheten. Den är dessutom lättillgänglig och vackert belägen intill andra fritidsaktiviteter.

Boforsudden är för övrigt en gammal soptipp. Tänk dessutom på vad vår förnämlige och legendariske stadsträdgårdsmästare Fredby skulle bli glad i sin himmel om han visste att kommunen sköter om hans skötebarn Strandparken med strandpromenaderna och Aggerudsviken med bland annat småbåtshamnen.

För övrigt kan man fundera över hur stort behov det finns för ett brobygge över Timsälven mellan Backa och Boforsudden. Långt fler skulle nog hellre se en ny bro över till Nobelmuseet och Björkborn.

Den 23 juni kunde man i lokalpressen åter läsa att kommunens samhällsplanerare Bosse Björk är i farten igen med sitt planerande av den så kallade Boforsudden.

Han tycks ännu inte ha släppt tanken på att anlägga en småbåtshamn där. Kan ingen vettig kommunansvarig stoppa karln och därmed spara pengar?

Han konstaterar att stället vid Boforsudden är ett utsatt blåshål och för det andra kommer en pir att bli en kostsam onödig utgift. Ingen kommer troligen att förtöja sin båt där. Udden är dessutom ödslig och otillgänglig.

Dessutom finns det redan idag en bra och fint belägen småbåtshamn vid Aggerudsviken intill Boängsvägen. Det är bara det kommunen inte har skött underhållet av den på l åratal.

En upprustning av hamnen skulle bidra till större trevnad för både båtägare och allmänheten. Den är dessutom lättillgänglig och vackert belägen intill andra fritidsaktiviteter.

Boforsudden är för övrigt en gammal soptipp. Tänk dessutom på vad vår förnämlige och legendariske stadsträdgårdsmästare Fredby skulle bli glad i sin himmel om han visste att kommunen sköter om hans skötebarn Strandparken med strandpromenaderna och Aggerudsviken med bland annat småbåtshamnen.

För övrigt kan man fundera över hur stort behov det finns för ett brobygge över Timsälven mellan Backa och Boforsudden. Långt fler skulle nog hellre se en ny bro över till Nobelmuseet och Björkborn.