2015-06-30 06:00

2015-06-30 14:12

Längre köer trots mer personal

REGIONEN: Ola Karlsson (M) förundrad över siffrorna

Den totala personalstyrkan inom Region Örebro län ökar- samtidigt som vårdköerna blir allt längre.
– Jag blev förundrad över siffrorna. Det borde inte kunna vara så, säger Ola Karlsson (M).

Ola Karlsson har tagit fram uppgifter för utvecklingen av vården inom landstinget, det som numera är Region Örebro län. Det är alldeles för många som får vänta på vård, konstaterar han

– Vi tillhör de sämsta i landet när det gäller att operera och behandla sjuka i tid.

Ola Karlsson har tittat på siffrorna över tid - och kommit fram till att kötiderna bara ökar. En delorsak kan vara att antalet vårdplatser har minskat på grund av personalbrist.

Blev överraskad

Att det råder personalbrist gjorde att Ola Karlsson blev extra överraskad när han fick siffror över antalet medarbetare i vården. Det visade sig nämligen att antalet årsarbetare har ökat med runt 650 stycken sedan 2009.

– Jag blev riktigt konfunderad över det.

Ola Karlsson framhåller tre stora anledningar till att köerna ökar trots att personalstyrkan blir allt större.

Han anser att det är dålig styrning och ledning i sjukvården och att organisationen är dålig. Dessutom menar han att IT-systemen dåliga.

För att lösa problemen anser Ola Karlsson att regionen behöver bättre styrning och ledning, men framför allt att personalen får bättre datorsystem som hjälper dem att göra ett bra jobb.

Inte rätt krav

– Det ska inte behöva ta tio dagar för en remiss att komma fram. Man ska inte behöva dubbelregistrera information. Dagens system är inte byggt för att vara användarvänligt, varken för personalen eller patienterna, säger Ola Karlsson.

Han tror att det beror på att det inte ställs rätt krav vid upphandlingen av systemen.

Samtidigt framhåller Ola Karlsson att många inom vården gör en fantastisk insats.

– Jag vill poängtera att det inte är personalen som gör ett dåligt jobb. Problemet är att de inte har rätt verktyg, säger Ola Karlsson.

– Karlskoga lasarett är ett föredöme som är berömvärt på alla sätt. Deras sätt att jobba skulle många behöva lära sig av. De har byggt sina stödsystem bättre än man har gjort på många andra ställen.

Han konstaterar att Karlskoga lasarett har samma IT-system som övriga vårdinstitutioner i regionen, men att man är bättre på att hantera det.

Ola Karlsson har tagit fram uppgifter för utvecklingen av vården inom landstinget, det som numera är Region Örebro län. Det är alldeles för många som får vänta på vård, konstaterar han

– Vi tillhör de sämsta i landet när det gäller att operera och behandla sjuka i tid.

Ola Karlsson har tittat på siffrorna över tid - och kommit fram till att kötiderna bara ökar. En delorsak kan vara att antalet vårdplatser har minskat på grund av personalbrist.

Blev överraskad

Att det råder personalbrist gjorde att Ola Karlsson blev extra överraskad när han fick siffror över antalet medarbetare i vården. Det visade sig nämligen att antalet årsarbetare har ökat med runt 650 stycken sedan 2009.

– Jag blev riktigt konfunderad över det.

Ola Karlsson framhåller tre stora anledningar till att köerna ökar trots att personalstyrkan blir allt större.

Han anser att det är dålig styrning och ledning i sjukvården och att organisationen är dålig. Dessutom menar han att IT-systemen dåliga.

För att lösa problemen anser Ola Karlsson att regionen behöver bättre styrning och ledning, men framför allt att personalen får bättre datorsystem som hjälper dem att göra ett bra jobb.

Inte rätt krav

– Det ska inte behöva ta tio dagar för en remiss att komma fram. Man ska inte behöva dubbelregistrera information. Dagens system är inte byggt för att vara användarvänligt, varken för personalen eller patienterna, säger Ola Karlsson.

Han tror att det beror på att det inte ställs rätt krav vid upphandlingen av systemen.

Samtidigt framhåller Ola Karlsson att många inom vården gör en fantastisk insats.

– Jag vill poängtera att det inte är personalen som gör ett dåligt jobb. Problemet är att de inte har rätt verktyg, säger Ola Karlsson.

– Karlskoga lasarett är ett föredöme som är berömvärt på alla sätt. Deras sätt att jobba skulle många behöva lära sig av. De har byggt sina stödsystem bättre än man har gjort på många andra ställen.

Han konstaterar att Karlskoga lasarett har samma IT-system som övriga vårdinstitutioner i regionen, men att man är bättre på att hantera det.