2015-06-26 12:26

2015-06-26 12:26

Verksamhet slås ihop

KARLSKOGA: Öppna förskolan ska flytta

Nu flyttar öppna förskolan i Baggängen till den på Karlskoga bibliotek. Om ett år flyttas hela verksamheten till den nya familjecentralen på Värmlandsvägen.

Arbetet med Familjecentralen, en gemensam satsning mellan Karlskoga kommun och Region Örebro län, som ska ta plats på Värmlandsvägen fortskrider. Inflyttning planeras till sommaren nästa år och i lokalerna kommer olika stödfunktioner att samordnas, med mödra- och barnhälsovård samt socialens förebyggande enhet Satelliten.

Även den kommunala öppna förskolan kommer att finnas på den nya Familjecentralen, vilket betyder att de båda nuvarande öppna förskolorna kommer att stängas.

– Allt kommer att koncentreras till Familjecentralen. Den öppna förskolan kommer att ha ett grundöppethållande men får även större möjlighet till riktade verksamhetsinsatser, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Yvonne Nilsson (S).

Tanken med samordningen är att i princip alla blivande och småbarnsföräldrar kommer till samma ställe. Detta ökar möjligheterna till ett mer jämlikt stöd till familjerna. Dessutom förbättras det förebyggande arbetet då de föräldrar och barn i riskgrupper lättare kan uppmärksammas.

– Det blir ett ökat fokus på barnen och det blir också lättare att fånga upp vilka behov som finns, säger Nilsson.

Nedläggning hotade

Som ett led i detta kommer Baggängens öppna förskola inom kort att slås ihop med den på biblioteket. Att den flytten sker redan nu beror på att socialförvaltningens lokaler på Baggängsvägen är under renovering och att förskolan står utan lämpliga lokaler.

Den kommunala öppna förskolan har hotats av bristande ekonomi och förra våren var det nära att verksamheten på biblioteket las ner. I avvaktan på Familjecentralen beslutade dock barn- och utbildningsnämnden att nedläggningen skulle skjutas upp.

– Lokalerna ska göras i ordning och då kommer det att finnas en öppen förskola i kommunal regi och Svenska kyrkans på Österleden också, säger Nilsson.

För att säkerställa öppethållandet behöver dock bemanningen stärkas. Nämnden har därför gett förvaltningen i uppdrag att undersöka hur behovet av den 1,5 heltidstjänst som behövs ska tillgodoses samt möjligheten att genom tjänstekombination erbjuda heltidstjänster.

Arbetet med Familjecentralen, en gemensam satsning mellan Karlskoga kommun och Region Örebro län, som ska ta plats på Värmlandsvägen fortskrider. Inflyttning planeras till sommaren nästa år och i lokalerna kommer olika stödfunktioner att samordnas, med mödra- och barnhälsovård samt socialens förebyggande enhet Satelliten.

Även den kommunala öppna förskolan kommer att finnas på den nya Familjecentralen, vilket betyder att de båda nuvarande öppna förskolorna kommer att stängas.

– Allt kommer att koncentreras till Familjecentralen. Den öppna förskolan kommer att ha ett grundöppethållande men får även större möjlighet till riktade verksamhetsinsatser, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Yvonne Nilsson (S).

Tanken med samordningen är att i princip alla blivande och småbarnsföräldrar kommer till samma ställe. Detta ökar möjligheterna till ett mer jämlikt stöd till familjerna. Dessutom förbättras det förebyggande arbetet då de föräldrar och barn i riskgrupper lättare kan uppmärksammas.

– Det blir ett ökat fokus på barnen och det blir också lättare att fånga upp vilka behov som finns, säger Nilsson.

Nedläggning hotade

Som ett led i detta kommer Baggängens öppna förskola inom kort att slås ihop med den på biblioteket. Att den flytten sker redan nu beror på att socialförvaltningens lokaler på Baggängsvägen är under renovering och att förskolan står utan lämpliga lokaler.

Den kommunala öppna förskolan har hotats av bristande ekonomi och förra våren var det nära att verksamheten på biblioteket las ner. I avvaktan på Familjecentralen beslutade dock barn- och utbildningsnämnden att nedläggningen skulle skjutas upp.

– Lokalerna ska göras i ordning och då kommer det att finnas en öppen förskola i kommunal regi och Svenska kyrkans på Österleden också, säger Nilsson.

För att säkerställa öppethållandet behöver dock bemanningen stärkas. Nämnden har därför gett förvaltningen i uppdrag att undersöka hur behovet av den 1,5 heltidstjänst som behövs ska tillgodoses samt möjligheten att genom tjänstekombination erbjuda heltidstjänster.