2015-06-26 15:07

2015-06-26 15:07

Osäkert för den lokala försvarsindustrin

KARLSKOGA: "Vill man ha ett starkt försvar så krävs också forskning och utveckling"

Utredningen om krigsmaterielexporten föreslår en rad skärpningar i lagstiftningen. Vilka konsekvenser det får för förvarsindustrin i Karlskoga är dock ännu oklart.

I dag presenterades Krigsmaterielutredningen, Kex, där det föreslås flera skärpningar av svensk krigsmaterielexport. Bland annat handlar det om att skärpa exportkontrollen mot icke-demokratiska länder samt reglerna för följdleveranser.

– Samtidigt vill vi säkra förutsättningarna för svensk försvarsindustri. Exporten behövs för att behålla kompetensen och produktionskapaciteten i landet, säger Hans Wallmark (M), ordförande i Krigsmaterielexportöversynskommittén.

Han betonar att den svenska lagstiftningen redan är strikt men att det nu föreslås ett tillägg med demokratikriterium. Några specifika länder pekas dock inte ut. I stället ska en samlad bedömning göras vid tillståndsgivningen.

– Man ska ta hänsyn till om en stat har demokratiska institutioner på plats och hur de fungerar, både i de formella reglerna och i den reella tillämpningen. Med tydliga och stabila regler ska man inte behöva komma till det läget att man måste ge avslag, säger Wallmark.

I utredningen föreslås också en ökad öppenhet och transparens.

– Vi skiljer också må krigsmateriel för strid och övrigt krigsmateriel. Det handlar om så mycket mer än vapen, som man först tänker på, utan även komponenter så som pansarplåt, skyddsutrustning och kamouflagenät.

Beroende på hur demokratibegreppet tolkas och vilka länder som export beviljas till kan förslagen få negativa effekter för den svenska försvarsindustrin. Sebastian Carlsson, presschef på försvarskoncernen Saab, säger att det är för tidigt att kommentera eventuella konsekvenser.

– Vi har, precis som flera andra aktörer, haft möjlighet att lämna in underlag under utredningens gång. Nu ska vi se igenom de förslag som presenteras och återkommer med ett väl underbyggt svar.

För tidigt

Hur företagen i Karlskoga kan komma att påverkas är för tidigt att sia om, menar kommunalrådet Sven-Olov Axelsson (S).

– Vi vet ännu inte hur och om det blir några konsekvenser. Som jag förstår de så sker en prövning och sedan är det upp till regeringen att besluta om export.

Han betonar att exporten är viktig för industrin men ser också positivt på skärpningen av reglerna.

– Man kan ju inte exportera till vilka länder som helst, naturligtvis. Men det är en viktig fråga för Karlskoga och vill man ha ett starkt försvar så krävs också forskning och utveckling. Då måste man också sälja vapen och det säger ju inte utredningen nej till.

Oppositionsrådet Tony Ring (M) tror att det ska till mycket grova brister för att ett land inte ska klara demokratikriteriet. Däremot är han kritisk till att Sverige ska göra en bedömning om huruvida andra länder ska anses som demokratiska.

– Det är min personliga åsikt. Det känns märkligt att vi ska vara ett världssamvete och det kan också få konsekvenser för andra svenska företag som finns i det landet. Vi har redan tuffa regler för export och jag tror inte att vi tjänar på att ses som ett land som håller på och ändrar villkoren.

Läs mer om utredningen i lördagens papperstidning.

I dag presenterades Krigsmaterielutredningen, Kex, där det föreslås flera skärpningar av svensk krigsmaterielexport. Bland annat handlar det om att skärpa exportkontrollen mot icke-demokratiska länder samt reglerna för följdleveranser.

– Samtidigt vill vi säkra förutsättningarna för svensk försvarsindustri. Exporten behövs för att behålla kompetensen och produktionskapaciteten i landet, säger Hans Wallmark (M), ordförande i Krigsmaterielexportöversynskommittén.

Han betonar att den svenska lagstiftningen redan är strikt men att det nu föreslås ett tillägg med demokratikriterium. Några specifika länder pekas dock inte ut. I stället ska en samlad bedömning göras vid tillståndsgivningen.

– Man ska ta hänsyn till om en stat har demokratiska institutioner på plats och hur de fungerar, både i de formella reglerna och i den reella tillämpningen. Med tydliga och stabila regler ska man inte behöva komma till det läget att man måste ge avslag, säger Wallmark.

I utredningen föreslås också en ökad öppenhet och transparens.

– Vi skiljer också må krigsmateriel för strid och övrigt krigsmateriel. Det handlar om så mycket mer än vapen, som man först tänker på, utan även komponenter så som pansarplåt, skyddsutrustning och kamouflagenät.

Beroende på hur demokratibegreppet tolkas och vilka länder som export beviljas till kan förslagen få negativa effekter för den svenska försvarsindustrin. Sebastian Carlsson, presschef på försvarskoncernen Saab, säger att det är för tidigt att kommentera eventuella konsekvenser.

– Vi har, precis som flera andra aktörer, haft möjlighet att lämna in underlag under utredningens gång. Nu ska vi se igenom de förslag som presenteras och återkommer med ett väl underbyggt svar.

För tidigt

Hur företagen i Karlskoga kan komma att påverkas är för tidigt att sia om, menar kommunalrådet Sven-Olov Axelsson (S).

– Vi vet ännu inte hur och om det blir några konsekvenser. Som jag förstår de så sker en prövning och sedan är det upp till regeringen att besluta om export.

Han betonar att exporten är viktig för industrin men ser också positivt på skärpningen av reglerna.

– Man kan ju inte exportera till vilka länder som helst, naturligtvis. Men det är en viktig fråga för Karlskoga och vill man ha ett starkt försvar så krävs också forskning och utveckling. Då måste man också sälja vapen och det säger ju inte utredningen nej till.

Oppositionsrådet Tony Ring (M) tror att det ska till mycket grova brister för att ett land inte ska klara demokratikriteriet. Däremot är han kritisk till att Sverige ska göra en bedömning om huruvida andra länder ska anses som demokratiska.

– Det är min personliga åsikt. Det känns märkligt att vi ska vara ett världssamvete och det kan också få konsekvenser för andra svenska företag som finns i det landet. Vi har redan tuffa regler för export och jag tror inte att vi tjänar på att ses som ett land som håller på och ändrar villkoren.

Läs mer om utredningen i lördagens papperstidning.