2015-06-25 06:00

2015-06-26 09:36

Vanvårdad gräsyta irriterar

KARLSKOGA: "Slaghacksytor tas ned en till två gånger om året"

De som bor i lägenheterna med adress Saxlyckevägen 18 A till D har köksfönstren mot E 18. Men där det tidigare stod hyreshus växer nu gräset halvmeterhögt vilket irriterar de boende.

– Nu ser det ut som en äng och vi vill att kommunen klipper gräset. Hela bostadsrättsföreningen tycker det är skandal, säger Leif Edberg som är vice ordförande i bostadsrättsföreningen Saxlyckan.

Huskropparna på norra sidan av Saxlyckevägen revs för några år sedan och enligt Leif Edberg klipptes ytan en gång i fjol.

– Det var första gången och vi vill att kommunen sköter området bättre, säger Leif Edberg.

Stadsträdgårdsmästare Veronica Holmén känner till kritiken och förklarar skötseln med att det handlar om en så kallad slaghacksyta.

– Det innebär att vi tar ned gräset en till två gånger om året med en slaghack, säger Veronica Holmén och berättar att kommunen har många sådana ytor och att arbetet börjar efter midsommar.

– Vi kommer nog till Saxlyckevägen ganska snart, fortsätter hon och gör klart att så länge ytan klassificeras som slaghacksyta är det så det kommer att fungera.

– Men jag vet att man inom kommunen tittar på vad som ska göras på längre sikt, tillägger Veronica Holmén.

– Nu ser det ut som en äng och vi vill att kommunen klipper gräset. Hela bostadsrättsföreningen tycker det är skandal, säger Leif Edberg som är vice ordförande i bostadsrättsföreningen Saxlyckan.

Huskropparna på norra sidan av Saxlyckevägen revs för några år sedan och enligt Leif Edberg klipptes ytan en gång i fjol.

– Det var första gången och vi vill att kommunen sköter området bättre, säger Leif Edberg.

Stadsträdgårdsmästare Veronica Holmén känner till kritiken och förklarar skötseln med att det handlar om en så kallad slaghacksyta.

– Det innebär att vi tar ned gräset en till två gånger om året med en slaghack, säger Veronica Holmén och berättar att kommunen har många sådana ytor och att arbetet börjar efter midsommar.

– Vi kommer nog till Saxlyckevägen ganska snart, fortsätter hon och gör klart att så länge ytan klassificeras som slaghacksyta är det så det kommer att fungera.

– Men jag vet att man inom kommunen tittar på vad som ska göras på längre sikt, tillägger Veronica Holmén.