2015-06-25 21:25

2015-06-26 09:35

Snabbtåg över Möckeln

KARLSKOGA: Nu studie framtagen om bro över Möckeln

I juli 2014 påbörjade Jörg Westerman sitt uppdrag att se över hur en ny järnvägssträckning mellan Karlstad och Örebro skulle kunna se ut. I går presenterades förstudien och politiker och tjänstemän från de berörda kommunerna samlades vid Möckelns strand där den tilltänkta bron ska gå.

Nere vid stranden till Möckeln, några hundra meter från platsen där den påtänkta bron ska stå har Karlskoga kommun byggt upp ett tält. I tältet hängde en karta över området. Sträckningen börjar vid Väse och slutar strax öster om Örebro.

Jörg Westerman från Norske bane AS och Bosse Björk, samhällsplaneringschef på Karlskoga kommun håller en genomgång om resultatet.

Möjlighetsstudie

– För det första vill jag poängtera att det här är en möjlighetsstudie. Från studie till färdig järnväg är lång och ligger många år fram i tiden.

Kommunen har saknat ett bra underlag för att hantera frågan om järnväg, station och bro över Möckeln.

– Om vi ville försvara ett läge för den framtida tågförbindelsen så visste vi faktiskt in hur det fungerade att dra järnvägen. Men med den här utredningen så har vi ett bra underlag, säger Bosse Björk.

Jörg Westerman och hans bolag har gjort en förstudie om en snabbtågsförbindelse mellan Oslo och Karlstad så då föll det sig självklart att han även fick göra en studie om dragningen förbi Karlskoga. Jörg Westerholm har i detalj gått igenom markerna mellan Väse och Örebro. Sett över alla naturreservat, gamla torp och sjöar.

Noggrann studie

– Det är en noggrann studie. Den är så pass exakt att det skiljer endast på fem meter i verkligheten. Därför är det lätt att planera framtida projekt i närheten av järnvägen och stationsområdet.

Strax söder om Storängens handelsområde är den framtida tågstationen inritad. Den kommer att ha fyra spår och i framtiden kommer den ligga startegiskt bra.

– Vi pratar 20-30 år fram i tiden och då kanske Karlskoga och Degerfors ha växt i hop. Handelsområdet kommer att ligga på båda sidor om järnvägsstationen.

E 18 över Möckeln

Under 90-talet togs planer fram för att dra E 18 och en tänkt järnväg på en bro över Möckeln. I den nya studien finns inte E 18 med, men hos Karlskoga kommun finns den med.

Sven-Olov Axelsson (s), kommunstyrelsen ordförande berättar att man vill få bort E-18 från centrala Karlskoga.

– Så blir det en bro över Möckeln så försöker vi få med E-18 också. Det tror jag alla är överens om.

Han säger att det här kommer bli ett stort lyft för Karlskoga som kommun.

– Det här gynnar både företag och privatpersoner. Det finns många företag som reser till Stockholm och med snabbtågsförbindelsen så reser man upp på en timme.

Nere vid stranden till Möckeln, några hundra meter från platsen där den påtänkta bron ska stå har Karlskoga kommun byggt upp ett tält. I tältet hängde en karta över området. Sträckningen börjar vid Väse och slutar strax öster om Örebro.

Jörg Westerman från Norske bane AS och Bosse Björk, samhällsplaneringschef på Karlskoga kommun håller en genomgång om resultatet.

Möjlighetsstudie

– För det första vill jag poängtera att det här är en möjlighetsstudie. Från studie till färdig järnväg är lång och ligger många år fram i tiden.

Kommunen har saknat ett bra underlag för att hantera frågan om järnväg, station och bro över Möckeln.

– Om vi ville försvara ett läge för den framtida tågförbindelsen så visste vi faktiskt in hur det fungerade att dra järnvägen. Men med den här utredningen så har vi ett bra underlag, säger Bosse Björk.

Jörg Westerman och hans bolag har gjort en förstudie om en snabbtågsförbindelse mellan Oslo och Karlstad så då föll det sig självklart att han även fick göra en studie om dragningen förbi Karlskoga. Jörg Westerholm har i detalj gått igenom markerna mellan Väse och Örebro. Sett över alla naturreservat, gamla torp och sjöar.

Noggrann studie

– Det är en noggrann studie. Den är så pass exakt att det skiljer endast på fem meter i verkligheten. Därför är det lätt att planera framtida projekt i närheten av järnvägen och stationsområdet.

Strax söder om Storängens handelsområde är den framtida tågstationen inritad. Den kommer att ha fyra spår och i framtiden kommer den ligga startegiskt bra.

– Vi pratar 20-30 år fram i tiden och då kanske Karlskoga och Degerfors ha växt i hop. Handelsområdet kommer att ligga på båda sidor om järnvägsstationen.

E 18 över Möckeln

Under 90-talet togs planer fram för att dra E 18 och en tänkt järnväg på en bro över Möckeln. I den nya studien finns inte E 18 med, men hos Karlskoga kommun finns den med.

Sven-Olov Axelsson (s), kommunstyrelsen ordförande berättar att man vill få bort E-18 från centrala Karlskoga.

– Så blir det en bro över Möckeln så försöker vi få med E-18 också. Det tror jag alla är överens om.

Han säger att det här kommer bli ett stort lyft för Karlskoga som kommun.

– Det här gynnar både företag och privatpersoner. Det finns många företag som reser till Stockholm och med snabbtågsförbindelsen så reser man upp på en timme.

  • Anders Persson