2015-06-25 09:47

2015-06-25 09:47

Hackvad årets svenska pärla

LÄNET: Utsedd till årets svenska pärla i Örebro län

Hackvad har utsetts till vinnare i Örebro län i Världsnaturfonden WWF:s sommarkampanj Svenska Pärlor.

Det är allmänheten som har röstat fram 21 skyddsvärda naturpärlor – en i varje län. De symboliserar fantastisk natur som ger stora naturupplevelser, men med arter och livsmiljöer som är i behov av skydd.

I Örebro län vann alltså det unika och säregna Hackvad, i Lekebergs kommun. Där finns höjdryggar av morän, som kallas drumliner. Drumlinerna, som är ovala och långsträckta till formen, bildades när inlandsisen drog sig tillbaka för 12 000 – 13 000 år sedan.

Dessa höjdryggar användes tidigare som färdvägar och boplatser. I området finns dessutom gott om vidkronade hagmarksekar med ett rikt växt- och djurliv. Många av växterna i Hackvad är sådana som gynnas av betande djur; blekstarr, blåsuga, bockrot, gråfibbla, gökärt, harstarr, hirsstarr, liten blåklocka, nattviol, prästkrage och rödkämpar är några exempel. Hackvads ovanliga geologi och kulturmiljö gör att det är av riksintresse.

Det är allmänheten som har röstat fram 21 skyddsvärda naturpärlor – en i varje län. De symboliserar fantastisk natur som ger stora naturupplevelser, men med arter och livsmiljöer som är i behov av skydd.

I Örebro län vann alltså det unika och säregna Hackvad, i Lekebergs kommun. Där finns höjdryggar av morän, som kallas drumliner. Drumlinerna, som är ovala och långsträckta till formen, bildades när inlandsisen drog sig tillbaka för 12 000 – 13 000 år sedan.

Dessa höjdryggar användes tidigare som färdvägar och boplatser. I området finns dessutom gott om vidkronade hagmarksekar med ett rikt växt- och djurliv. Många av växterna i Hackvad är sådana som gynnas av betande djur; blekstarr, blåsuga, bockrot, gråfibbla, gökärt, harstarr, hirsstarr, liten blåklocka, nattviol, prästkrage och rödkämpar är några exempel. Hackvads ovanliga geologi och kulturmiljö gör att det är av riksintresse.