2015-06-25 06:00

2015-06-26 09:41

En skymd symbol

KARLSKOGA: Avvägning mellan sikt och stabilitet

Folkkanonen är en symbol för folkets engagemang och för Karlskogas historia. Att få den att synas från sin plats på Rävåskullen är dock problematiskt.

Flera gånger har röster höjts för att synliggöra kanonen på Rävåsen. I ett medborgarförslag föreslogs att kanonen skulle flyttas till Boforsporten för att den skulle bli mer synlig. I stället beslutades att Folkkanonen skulle synliggöras mer på sin befintliga plats.

– Den är en viktig symbol för Karlskoga, för folkrörelsen som fanns då under den oroliga tiden. Den är också en symbol för den fantastiska yrkeskår som fanns, och som finns nu också, och som gjorde att Alfred Nobel valde just Karlskoga, säger Sif Eklund, ordförande i Karlskoga Bergslags hembygdsförening.

Har röjt

Parkförvaltningen har tagit ner flera träd i närheten av kanonen och området har även rensats på en del sly. Men eftersom Rävåsen är en grusås finns risk för erosion om för många träd tas bort.

Som tidigare stadsträdgårdsmästare känner Sif Eklund väl till problemet. Även på hennes tid pågick ett arbete med att ta bort träd.

– Förutom att marken kan erodera så var det även ett arbetsmiljöproblem, att klättra upp i träden och gallra, så vi fick backa.

Riksinsamling

Kanonen är en av de 28-centimeters kanoner som tillverkades på Bofors och som monterades på pansarskeppet Sverige som sjösattes 1915. Det svenska folket samlade in 17 miljoner kronor till pansarbåtsbygget och bara i Karlskoga samlades 87 000 kronor in.

– Därför kallas den för Folkkanonen, det var folket som betalade. Det var oroligt i Europa och försvaret var viktigt.

Ytterligare två pansarskepp byggdes och ansågs vara en maktfaktor under andra världskriget.

I början av 60-talet skänkte marinen kanonen till Bofors och den 18 december, lagom till Karlskogas 400-årsjubileum, kom den på plats på Rävåsen.

– Det var lite bråttom för det skulle skjutas salut med den på nyårsnatten, och det gjordes det också, säger Sif Eklund.

Hon tycker att det är viktigt att bevara Folkkanonen, som tyvärr gång på gång utsatts för skadegörelse.

– Den är en del av Bofors och Karlskogas historia, det som har gjort staden till det den är i dag.

Parkförvaltningen kommer fortsättningsvis att göra en årlig tillsyn av området för att hålla fri sikt, framför allt mot Katrinedalsgatan och Alfred Nobels torg. Dessutom pågår en revidering av Rävåsens naturreservat för att se hur området bäst ska skötas.

Flera gånger har röster höjts för att synliggöra kanonen på Rävåsen. I ett medborgarförslag föreslogs att kanonen skulle flyttas till Boforsporten för att den skulle bli mer synlig. I stället beslutades att Folkkanonen skulle synliggöras mer på sin befintliga plats.

– Den är en viktig symbol för Karlskoga, för folkrörelsen som fanns då under den oroliga tiden. Den är också en symbol för den fantastiska yrkeskår som fanns, och som finns nu också, och som gjorde att Alfred Nobel valde just Karlskoga, säger Sif Eklund, ordförande i Karlskoga Bergslags hembygdsförening.

Har röjt

Parkförvaltningen har tagit ner flera träd i närheten av kanonen och området har även rensats på en del sly. Men eftersom Rävåsen är en grusås finns risk för erosion om för många träd tas bort.

Som tidigare stadsträdgårdsmästare känner Sif Eklund väl till problemet. Även på hennes tid pågick ett arbete med att ta bort träd.

– Förutom att marken kan erodera så var det även ett arbetsmiljöproblem, att klättra upp i träden och gallra, så vi fick backa.

Riksinsamling

Kanonen är en av de 28-centimeters kanoner som tillverkades på Bofors och som monterades på pansarskeppet Sverige som sjösattes 1915. Det svenska folket samlade in 17 miljoner kronor till pansarbåtsbygget och bara i Karlskoga samlades 87 000 kronor in.

– Därför kallas den för Folkkanonen, det var folket som betalade. Det var oroligt i Europa och försvaret var viktigt.

Ytterligare två pansarskepp byggdes och ansågs vara en maktfaktor under andra världskriget.

I början av 60-talet skänkte marinen kanonen till Bofors och den 18 december, lagom till Karlskogas 400-årsjubileum, kom den på plats på Rävåsen.

– Det var lite bråttom för det skulle skjutas salut med den på nyårsnatten, och det gjordes det också, säger Sif Eklund.

Hon tycker att det är viktigt att bevara Folkkanonen, som tyvärr gång på gång utsatts för skadegörelse.

– Den är en del av Bofors och Karlskogas historia, det som har gjort staden till det den är i dag.

Parkförvaltningen kommer fortsättningsvis att göra en årlig tillsyn av området för att hålla fri sikt, framför allt mot Katrinedalsgatan och Alfred Nobels torg. Dessutom pågår en revidering av Rävåsens naturreservat för att se hur området bäst ska skötas.

Folkkanonen

Tillverkades på Bofors 1912 tillsammans med ytterligare fyra likadana pjäser.

Har en kaliber på 28,3 centimeter och eldröret är 12,7 meter långt.

Väger 64 ton och har en räckvidd på 24 kilometer.

Källa: