2015-06-24 06:00

2015-06-26 09:41

Slår mot Degerfors

DEGERFORS: Kommunledning yttrar sig mot föreslaget utjämningssystem

Kommunledningen yttrar sig nu till finansdepartementet angående Statskontorets föreslagna ändring i kostnadsutjämningssystemet för individ- och familjeomsorg. Den får stor negativ verkan för Degerfors.

Som våra läsare redan känner till innebär den föreslagna ändringen i kostnadsutjämningen, individ- och familjeomsorg, många miljoner i minskade intäkter för Degerfors kommuns del. Närmare bestämt 6,2 miljoner.

Det i sin tur motsvarar 1,2 procent av skatteintäkter och generella bidrag, så målinriktningen om ett resultat på minst 1 procent av skatteintäkter och generella bidrag äts upp.

Planeringsförutsättningarna för att bedriva verksamhet som åvilar kommunen upplevs som allt annat än stabila, enligt ekonomichef Max Tolf och kommunstyrelseordförande Roland Halvarsson V.

Felaktigt

Halvarsson nämner frågan om konsumtion och skadefrekvens av alkohol, som tas upp i förslaget där man menar att det är högre i storstäderna och i regioner med högre befolkningstäthet.

– Det är ungefär som man gjorde med graden av inskrivning i förskolan, så drog man slutsatsen att inskrivningsgraden var betydligt större i storstäder men det visade sig felaktigt. Vi hade oerhört stor inskrivningsgrad i förskolan. Då gjorde man om systemet, vi tjänade på det men man kompenserade också de kommuner som förlorade på det, säger Halvarsson och tillägger:

– Nu missbruksvården, man utgår från att det finns fler med behov av det i storstäder vilket vi ifrågasätter. Vi har inga fakta om det men det är massa osäkerhetsfaktorer.

Tvärtom

I yttrandet önskar man från Degerfors sida mer uppgifter om hur förändringen påverkar mindre kommuner med stora drog- och alkoholrelaterade problem, där en handfull institutionsplaceringar får mycket stor inverkan.

– Men huvudkritiken är att förändringen kommer väldigt tvärt på och i övrigt gynnar det storstäder. Det funkar inte som utjämningssystem, snarare tvärtom. De mindre kommunerna drabbas hela tiden, säger Halvarsson.

– Sen har vi försökt göra åtgärder mot arbetslösheten och nu visar det sig att vi förlorar pengar på det. När det gäller Individ- och familjeomsorg hänger det till stor del på hur stor arbetslöshet det är och vi har ganska låg arbetslöshet nu genom åtgärderna, men det förlorar vi pengar på. Helt bakvänt.

Som våra läsare redan känner till innebär den föreslagna ändringen i kostnadsutjämningen, individ- och familjeomsorg, många miljoner i minskade intäkter för Degerfors kommuns del. Närmare bestämt 6,2 miljoner.

Det i sin tur motsvarar 1,2 procent av skatteintäkter och generella bidrag, så målinriktningen om ett resultat på minst 1 procent av skatteintäkter och generella bidrag äts upp.

Planeringsförutsättningarna för att bedriva verksamhet som åvilar kommunen upplevs som allt annat än stabila, enligt ekonomichef Max Tolf och kommunstyrelseordförande Roland Halvarsson V.

Felaktigt

Halvarsson nämner frågan om konsumtion och skadefrekvens av alkohol, som tas upp i förslaget där man menar att det är högre i storstäderna och i regioner med högre befolkningstäthet.

– Det är ungefär som man gjorde med graden av inskrivning i förskolan, så drog man slutsatsen att inskrivningsgraden var betydligt större i storstäder men det visade sig felaktigt. Vi hade oerhört stor inskrivningsgrad i förskolan. Då gjorde man om systemet, vi tjänade på det men man kompenserade också de kommuner som förlorade på det, säger Halvarsson och tillägger:

– Nu missbruksvården, man utgår från att det finns fler med behov av det i storstäder vilket vi ifrågasätter. Vi har inga fakta om det men det är massa osäkerhetsfaktorer.

Tvärtom

I yttrandet önskar man från Degerfors sida mer uppgifter om hur förändringen påverkar mindre kommuner med stora drog- och alkoholrelaterade problem, där en handfull institutionsplaceringar får mycket stor inverkan.

– Men huvudkritiken är att förändringen kommer väldigt tvärt på och i övrigt gynnar det storstäder. Det funkar inte som utjämningssystem, snarare tvärtom. De mindre kommunerna drabbas hela tiden, säger Halvarsson.

– Sen har vi försökt göra åtgärder mot arbetslösheten och nu visar det sig att vi förlorar pengar på det. När det gäller Individ- och familjeomsorg hänger det till stor del på hur stor arbetslöshet det är och vi har ganska låg arbetslöshet nu genom åtgärderna, men det förlorar vi pengar på. Helt bakvänt.