2015-06-17 12:16

2015-06-17 12:17

Misstänkta smugglare friades

KARLSKOGA/DEGERFORS: Rätten pekade på brister hos tullen

Två män som misstänktes för att ha fört in otillåtna mängder alkohol har friats, bland annat på grund av att tullpersonal kategoriserat en del av alkoholen på fel sätt.

Det var i augusti 2013 som de två männen, en 70-åring och en 53-åring, stoppades i Helsingborg med flera hundra liter vin, sprit och öl som de köpt i Tyskland. Männen åkte tillsammans i en bil och hade lastat alkoholen på ett släp.

De åtalades för att gemensamt och i samförstånd ha smugglat in 562,4 liter öl, 313,08 liter vin samt 140,2 liter sprit.

Båda nekade till brottet. De medgav att de fört in alkohol men menade att de köpt in alkoholen var för sig och att den var ämnad för privat bruk. Dessutom skulle 53-åringens dotter gifta sig och alkoholen han köpt var till festen.

Annan mängd

Männens uppgifter om mängden alkohol skiljde sig också från den i åtalet. Enligt dem uppgick den sammanlagda mängden öl till 472,2 liter. De hade också separata kvitton över sina inköp.

Åklagaren anförde också att den 70-årige mannen dömts för olovlig försäljning av alkohol.

Rätten ansåg att utredningen visat att tullpersonalen i samband med hanteringen av den beslagtagna alkoholen gjorde misstag i form av vilken kategori en del av varorna fördes till.

Vidare tyckte rätten att det finns betänkligheter kring tullens noggrannhet vid beslaget och att mängden öl som fördes inte bevisats vara större än den som männen uppgett.

Inte heller ansågs det bevisat att männen handlat i samförstånd, då båda hade egna inköpskvitton och tillräcklig finansiering för inköpen.

Mängden alkohol har dock helt eller delvis överskridit referensvärdet för införsel, 70-åringens obetydligt, 53-åringens desto mer. Rätten tyckte emellertid att bröllopsfesten och andra tillställningar samt det att bevisning i form av beställningslistor inte lagts fram styrkte 53-åringens uppgifter.

När det gäller domen mot 70-åringen framhöll rätten att både åtal och dom ligger i tiden efter denna gärning.

De båda männen friades från misstankar om smuggling och alkoholbeslaget hävdes.

Det var i augusti 2013 som de två männen, en 70-åring och en 53-åring, stoppades i Helsingborg med flera hundra liter vin, sprit och öl som de köpt i Tyskland. Männen åkte tillsammans i en bil och hade lastat alkoholen på ett släp.

De åtalades för att gemensamt och i samförstånd ha smugglat in 562,4 liter öl, 313,08 liter vin samt 140,2 liter sprit.

Båda nekade till brottet. De medgav att de fört in alkohol men menade att de köpt in alkoholen var för sig och att den var ämnad för privat bruk. Dessutom skulle 53-åringens dotter gifta sig och alkoholen han köpt var till festen.

Annan mängd

Männens uppgifter om mängden alkohol skiljde sig också från den i åtalet. Enligt dem uppgick den sammanlagda mängden öl till 472,2 liter. De hade också separata kvitton över sina inköp.

Åklagaren anförde också att den 70-årige mannen dömts för olovlig försäljning av alkohol.

Rätten ansåg att utredningen visat att tullpersonalen i samband med hanteringen av den beslagtagna alkoholen gjorde misstag i form av vilken kategori en del av varorna fördes till.

Vidare tyckte rätten att det finns betänkligheter kring tullens noggrannhet vid beslaget och att mängden öl som fördes inte bevisats vara större än den som männen uppgett.

Inte heller ansågs det bevisat att männen handlat i samförstånd, då båda hade egna inköpskvitton och tillräcklig finansiering för inköpen.

Mängden alkohol har dock helt eller delvis överskridit referensvärdet för införsel, 70-åringens obetydligt, 53-åringens desto mer. Rätten tyckte emellertid att bröllopsfesten och andra tillställningar samt det att bevisning i form av beställningslistor inte lagts fram styrkte 53-åringens uppgifter.

När det gäller domen mot 70-åringen framhöll rätten att både åtal och dom ligger i tiden efter denna gärning.

De båda männen friades från misstankar om smuggling och alkoholbeslaget hävdes.