2015-06-16 06:00

2015-06-16 06:00

Mäktigt – om än inget fall

DEGERFORS: Sveafallen lockar besökare från hela världen

Naturreservatet Sveafallen bildades 1975 och lockar besökare från hela världen. Den mäktiga naturen man här finner är en lämning från inlandsisen.

Sveafallen ligger mitt på gränsen mellan Värmland och Närke alldeles intill Kulturcentrum Berget. Något fall kan man inte se, vilket många turister kanske förvånas över.

Sveafallen kunde, enligt den tidiga forskningen varit tre gånger så stort som Niagarafallen genom de markanta nivåskillnaderna mellan Ancylussjön och Västerhavet, som uppstod då landet höjde sig i takt med att inlandsisen drog sig tillbaka. Den geologiska betydelsen i området upptäcktes på 1920-talet av professorerna Munthe och von Post.

Bergsklättring

Senare forskning ger inte lika spännande fakta, då den säger att det inte fanns någon större nivåskillnad och därmed var det heller inga egentliga vattenfall i området.

Det man i dag kan se är lämningar från strömrännor där Svea älv, som mynnade ut i Västerhavet som när inlandsisen drog sig tillbaka gick ända upp i Letälvsdalen, söder om Degerfors.

Domedagsdalen är en sådan lämning och den är ett kärt tillhåll för de som tränar bergsklättring, då där finns en brant klippvägg. Stora flyttblock finns också i området.

I området finns också ett par hundra jättegrytor, som bildats av stenar i rotation mot berggrunden vid smältvattenälvar mellan isen och berget för sisådär 10 000 år sedan.

Lite speciell växtlighet finns också, som den vilda orkidén knärot och även nejlikväxten bergglim.

Möter troll

Vandringsleder, från halvannan till fem kilometers längd, finns här och de är väl utmärkta. Området i Domedagsdalen är dessutom handikappanpassat, om man kommer från järnverkssidan in mot dalen.

Turistbyrån håller även i sommar guidade vandringar i naturreservatet på torsdagar, vilket man kan förboka på turistbyrån.

På tisdagar är det vandring för barn, även då gäller förbokning, och de får följa med i vuxens sällskap eftersom de även kommer stöta på troll längs den spännande vandringen.

Sveafallen ligger mitt på gränsen mellan Värmland och Närke alldeles intill Kulturcentrum Berget. Något fall kan man inte se, vilket många turister kanske förvånas över.

Sveafallen kunde, enligt den tidiga forskningen varit tre gånger så stort som Niagarafallen genom de markanta nivåskillnaderna mellan Ancylussjön och Västerhavet, som uppstod då landet höjde sig i takt med att inlandsisen drog sig tillbaka. Den geologiska betydelsen i området upptäcktes på 1920-talet av professorerna Munthe och von Post.

Bergsklättring

Senare forskning ger inte lika spännande fakta, då den säger att det inte fanns någon större nivåskillnad och därmed var det heller inga egentliga vattenfall i området.

Det man i dag kan se är lämningar från strömrännor där Svea älv, som mynnade ut i Västerhavet som när inlandsisen drog sig tillbaka gick ända upp i Letälvsdalen, söder om Degerfors.

Domedagsdalen är en sådan lämning och den är ett kärt tillhåll för de som tränar bergsklättring, då där finns en brant klippvägg. Stora flyttblock finns också i området.

I området finns också ett par hundra jättegrytor, som bildats av stenar i rotation mot berggrunden vid smältvattenälvar mellan isen och berget för sisådär 10 000 år sedan.

Lite speciell växtlighet finns också, som den vilda orkidén knärot och även nejlikväxten bergglim.

Möter troll

Vandringsleder, från halvannan till fem kilometers längd, finns här och de är väl utmärkta. Området i Domedagsdalen är dessutom handikappanpassat, om man kommer från järnverkssidan in mot dalen.

Turistbyrån håller även i sommar guidade vandringar i naturreservatet på torsdagar, vilket man kan förboka på turistbyrån.

På tisdagar är det vandring för barn, även då gäller förbokning, och de får följa med i vuxens sällskap eftersom de även kommer stöta på troll längs den spännande vandringen.