2015-06-13 06:00

2015-06-13 06:00

Stora Valla ett av flera minus

DEGERFORS: Servicenämnden räknar med underskott

Ett underskott på mer än halvmiljonen kronor prognostiserar servicenämnden med. Snöröjningsbudgeten är den stora minusposten, men även övertagandet av Stora Valla.

– Många bäckar små, säger servicenämndens ordförande Per-Olow Linder V med anledning av det förväntade underskottet på 550 000 kronor för servicenämnden.

Men försäljning av fastigheter, som gamla badhuset i Kanadaskogen och lärarbostaden i Svartå, kan förändra läget men hur förändrat vet man först vid halvårsskiftet.

Stora Valla

En svårighet Linder nämner är beräkningar av kostnader då man startar upp ny verksamhet, som det faktum att kommunen tagit över Stora Valla.

Där ser man just nu över elen på området, rättar till tillfälliga lösningar och dessa åtgärder av engångskaraktär som måste göras är investeringar som varit svårbudgeterade.

Servicechef Anders Luthman har beställt elbesiktning på hela anläggningen, vilket i sig innebär en kostnad men han tror inte det är så jättedyr.

– Jag vill ha det av säkerhetsskäl då det är en publik anläggning. Det kan ju medföra en kostnad men det är inte säkert, det kanske är bra allting, säger Luthman.

Ekonom Anna-Lena Sandell nämner att även en uppstädning av skräp och små åtgärder som räcke vid trappsteg och dylikt också räknats in.

Även Degernäs innebär svårbudgeterade kostnader för nämnden för ny lekplats på campingen, den gamla var inte bra, och renovering av de små campingstugorna där man även haft lite hjälp från arbetsmarknadsprojekten.

Snöbudget

– Sen vet vi att vi på vintervägunderhållet förbrukat för mycket redan, så snöfall i december kan försämra läget ytterligare. Så det är viktigt att ha koll på alla poster så det inte drar iväg för mycket, säger Linder.

– Vi hade fem intensiva snöfall under två veckor och sen frös det och regnade om vartannat, så jag vet inte när vi sandade så mycket som vi gjort i vinter. Snöpengarna är slut, säger servicechef Anders Luthman.

Avloppsstammar

Sjukfrånvaron inom servicenämndens område ligger också högre i år än i fjol vid samma tid, men klart under kommunen som helhet.

En annan osäkerhetsfaktor är ett akut byte av avloppsstammar i Nämndhuset, för det ryms inte inom investeringsbudgeten för fastigheter ens med hjälp av omprioriteringar.

Redan nu har nästan 900 000 kronor av budgeten på 1,5 miljoner kronor använts varför man spår ett underskott.

Positivt tillskott

Linder tycker ändå att servicenämndens budget på runt 20 miljoner är försvinnande liten i förhållande till kommunens totala budget om nästan en halv miljard kronor.

– Det är positivt att vi enligt förslaget till budgetramar ska få ett tillskott på 300 000 kronor. Vi är ändå ansiktet utåt i kommunen, för det som görs och syns för besökare är det servicenämnden som står för, säger Linder.

– Många bäckar små, säger servicenämndens ordförande Per-Olow Linder V med anledning av det förväntade underskottet på 550 000 kronor för servicenämnden.

Men försäljning av fastigheter, som gamla badhuset i Kanadaskogen och lärarbostaden i Svartå, kan förändra läget men hur förändrat vet man först vid halvårsskiftet.

Stora Valla

En svårighet Linder nämner är beräkningar av kostnader då man startar upp ny verksamhet, som det faktum att kommunen tagit över Stora Valla.

Där ser man just nu över elen på området, rättar till tillfälliga lösningar och dessa åtgärder av engångskaraktär som måste göras är investeringar som varit svårbudgeterade.

Servicechef Anders Luthman har beställt elbesiktning på hela anläggningen, vilket i sig innebär en kostnad men han tror inte det är så jättedyr.

– Jag vill ha det av säkerhetsskäl då det är en publik anläggning. Det kan ju medföra en kostnad men det är inte säkert, det kanske är bra allting, säger Luthman.

Ekonom Anna-Lena Sandell nämner att även en uppstädning av skräp och små åtgärder som räcke vid trappsteg och dylikt också räknats in.

Även Degernäs innebär svårbudgeterade kostnader för nämnden för ny lekplats på campingen, den gamla var inte bra, och renovering av de små campingstugorna där man även haft lite hjälp från arbetsmarknadsprojekten.

Snöbudget

– Sen vet vi att vi på vintervägunderhållet förbrukat för mycket redan, så snöfall i december kan försämra läget ytterligare. Så det är viktigt att ha koll på alla poster så det inte drar iväg för mycket, säger Linder.

– Vi hade fem intensiva snöfall under två veckor och sen frös det och regnade om vartannat, så jag vet inte när vi sandade så mycket som vi gjort i vinter. Snöpengarna är slut, säger servicechef Anders Luthman.

Avloppsstammar

Sjukfrånvaron inom servicenämndens område ligger också högre i år än i fjol vid samma tid, men klart under kommunen som helhet.

En annan osäkerhetsfaktor är ett akut byte av avloppsstammar i Nämndhuset, för det ryms inte inom investeringsbudgeten för fastigheter ens med hjälp av omprioriteringar.

Redan nu har nästan 900 000 kronor av budgeten på 1,5 miljoner kronor använts varför man spår ett underskott.

Positivt tillskott

Linder tycker ändå att servicenämndens budget på runt 20 miljoner är försvinnande liten i förhållande till kommunens totala budget om nästan en halv miljard kronor.

– Det är positivt att vi enligt förslaget till budgetramar ska få ett tillskott på 300 000 kronor. Vi är ändå ansiktet utåt i kommunen, för det som görs och syns för besökare är det servicenämnden som står för, säger Linder.