2015-06-12 15:10

2015-06-12 15:10

"Nu har vi fått nog"

KARLSKOGA: Stadsträdgårdsmästare Veronica Holmén polisanmäler skadegörelse för 10 000 kr

Sommarblommorna blev utplanterade för tre veckor sedan och det har inte gått en vecka utan att någon ryckt upp eller kastat runt växterna. Nu har stadsträdgårdsmästare Veronica Holmén fått nog och polisanmäler den senaste skadegörelsen.

– Vi är trötta på den här vandalismen och har polisanmält skadegörelsen, säger Veronica Holmén och ser sig om på Kilgatan där växterna ligger utspridda. Hon uppskattar att det är skador för 10 000 kr som åsamkats kommunen.

De tre urnorna på gågatan och rabatterna vid biblioteket är mest utsatta men även i Ekmansdalen har någon kastat växter i dammen.

– Vi har inte sommarblommor som räcker och då blir det tomt i urnorna, säger Veronica Holmén och berättar om vårens stölder av penséer. Då handlade det om stöld eftersom växterna försvann, de senaste veckornas förstörelse är vandalism.

– Vi är trötta på den här vandalismen och har polisanmält skadegörelsen, säger Veronica Holmén och ser sig om på Kilgatan där växterna ligger utspridda. Hon uppskattar att det är skador för 10 000 kr som åsamkats kommunen.

De tre urnorna på gågatan och rabatterna vid biblioteket är mest utsatta men även i Ekmansdalen har någon kastat växter i dammen.

– Vi har inte sommarblommor som räcker och då blir det tomt i urnorna, säger Veronica Holmén och berättar om vårens stölder av penséer. Då handlade det om stöld eftersom växterna försvann, de senaste veckornas förstörelse är vandalism.